invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Lange Wei: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Lange Wei is getransformeerd naar een organisatie die meer kwaliteit levert met minder. Met de inzet van Zelfwerkende Integrale Professionele (ZIP) teams worden cliënten en naasten gestimuleerd en ondersteund in het voeren van de eigen regie en de inzet eigen netwerk. Een ZIP-team is integraal verantwoordelijk voor een vaste groep cliënten. De ZIP-teams worden ondersteund door het flex-team dat bestaat uit flexibele professionals van verschillende deskundigheidsniveaus die ambulant inzetbaar zijn in de gehele organisatie.

'Zelf doen; anders en beter' was het motto van de transformatie van De Lange Wei.

Een In voor zorg-coach coachte gedurende het verandertraject de ZIP-teams, leidinggevenden en directie. Ook zorgde In voor zorg! voor kennisuitwisseling.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject liep in 2014 en 2015.

Resultaten

  • Het aantal verschillende medewerkers per cliënt met 17 tot 75% gedaald.
  • Cliënttevredenheid is gelijk gebleven.
  • De inzet van mantelzorg en vrijwilligers intramuraal is gestegen van 10 naar 16,9%, extramuraal is deze gelijk gebleven.
  • Verzuim is 3,29%.
  • Medewerkerstevredenheid is 2,5% gestegen (8,3).
  • 73% van de ZIP-teams bestaat uit niveau 3/4/5 (was 67%).
  • Aantal leidinggevenden is afgenomen met 50%.
  • De productiviteit is stabiel gebleven.

Methode

De Lange Wei heeft ervoor gekozen de transformatie en integratie naar ZIP-teams is in twee fases te realiseren: de afdeling Intramurale Zorg, Thuiszorg, Huiskamers en Huishouding Intramuraal in 2015 en Dagverzorging en Huishoudelijke Hulp Thuis in 2016. Per organisatieonderdeel werd de verandering in één keer doorgevoerd.

Met elk team zijn startbijeenkomsten gehouden en teamplannen opgesteld met fasering en taakverdelingen. Aan de hand van verbetervoorstellen zijn na een paar maanden aanpassingen gedaan.

Organisatie

De Lange Wei is een zorgorganisatie met twee intramurale locaties en vier steunpunten wijkverpleging in de provincie Zuid-Holland. De Lange wei bestaat biedt mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg, diensten, welzijn, behandeling en services aan ouderen en mensen met functiebeperkingen. Ongeveer 450 patiënten krijgen er dagelijks zorg geleverd door circa 350 medewerkers. De Lange Wei heeft sinds 2009 het gouden keurmerk van Prezo en was in 2012 koploper in de benchmark van ActiZ.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg