invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ZZG zorggroep is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

ZZG zorggroep biedt thuiszorg, kraamzorg, wonen met zorg of domoticazorg nodig. Zij biedt al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat. ZZG zorggroep wil de komende jaren organisatiebreed het principe van zelfsturende teams invoeren met steun van In voor zorg!. Locatiemanagers bepalen daarbij zelf de route en het tempo (aansluitend bij het meerjarenbeleid). Elke locatiemanager moet dit doel op zijn/haar locatie realiseren.

Anders organiseren en besturen

ZZG zorggroep vindt dat de overgang naar zelfsturende teams moet leiden tot een fundamenteel andere manier van organiseren en besturen van de organisatie, die aansluit op de toekomstige situatie in de zorg:

  • Van centraal gestuurd naar zelfsturend
  • Van behoudend naar continu verbeterend
  • Van 'zorgen voor' naar 'ondersteunen van'
  • Van aanbodgestuurd naar gericht op leefplan cliënt
  • Van voorschrijven hoe het moet naar zelf bepalen

ZZG zorggroep ziet deze transitie als een 'sprong' naar een ander niveau van organiseren en besturen. Dit betekent een omslag van een beheersmatige besturingsfilosofie naar een filosofie van een continu en zichzelf organiserend veranderproces dat wordt gevoed door leerervaringen.

Meer informatie 

Tags

Publicaties

19 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg