invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zuidwester: resultaten In voor zorg-traject (Thematranche zelfsturende teams intramuraal)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

‘Maximale regie bij de cliënt en de medewerker in zijn kracht’ uit het meerjarenbeleidplan was het vertrekpunt om zelforganisatie binnen de teams te realiseren. Met dit project heeft Zuidwester onderzocht wat nodig is om teams zelforganiserend te kunnen laten werken. De verandering vraagt een cultuur- en gedragsomslag. Daarom is bewust gekozen voor een beweging ‘bottom up’, waarbij teams mede de transitie vorm geven.

Doorlooptijd

Het traject heeft zo’n anderhalf jaar geduurd en is april 2015 afgerond.

Resultaten

 • Voor de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger/verwant zijn de communicatie lijnen korter geworden. Ze schakelen nu direct met de persoonlijk begeleider.
 • Doordat systemen en procedures vereenvoudigd zijn, ervaart de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger/verwant dat ondersteuningsdoelen sneller behaald kunnen worden.
 • De teams hebben meer invloed hebben op welke wijze zij invulling geven aan hun taken en er is meer duidelijkheid over de eigen taken. De tevredenheid is 5% gestegen.
 • Het oplossend vermogen van teams is vergroot.
 • Diverse procedures zijn in concept herschreven.
 • Teams en ondersteunden diensten voelen zich gehoord en er is meer begrip.

Methode

Het project is gestart met het selecteren van 16 ontwikkelteams binnen de 3 verschillende regio’s. Na goedkeuring van het plan aanpak en de keuze van ontwikkelteams hebben verschillende interventies plaats gevonden

 • Aanstellen van een externe coach
 • Startdocument waarin doelen en kaders beschreven staan voor de teams
 • Start en een vervolgbijeenkomst per team
 • Installeren en trainen van interne coaches
 • Verbinding leggen en onderhouden van contacten met: bewonersraad, betrokken lijnfunctionarissen, ondersteunende diensten, niet betrokken lijnfunctionarissen, OR, cliëntenraad, Raad van Bestuur
 • Organiseren van verdiepingsdagen om ontwikkelteams onderling met elkaar in contact te brengen en ook met de ondersteunende diensten
 • Gestart met het herschrijven van procedures.
 • Ontwikkelteams hebben aangegeven welke taken en verantwoordelijkheden wel of niet binnen zelforganisatie passen
 • Droomsessies

Organisatie

Zuidwester is zorg- en dienstverlener die mensen met een (licht) verstandelijke beperking zorg biedt op het gebied van wonen, dagbesteding, individuele begeleiding en behandeling. De organisatie telt ruim 160 locaties en is actief in het Zuidwesten van Nederland.

Meer informatie:

Dossier(s)

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg