invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorgstroom: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Om toekomstbestendiger te worden moest Zorgstroom met minder financiële middelen en personele capaciteit thuiszorg gaan leveren. Gekozen is voor zelfsturende, wijkgerichte zorgteams. Het In voor zorg-traject richtte zich op:

 • Structuur van de organisatie 
 • Cultuur van de organisatie 
 • Gedrag van de medewerkers

Doorlooptijd

Vanaf plan van aanpak tot volledige uitrol van alle teams heeft het traject 2 jaar in beslag genomen.

Resultaten

 • De structuur voor zelfsturing staat en er zijn heldere kaders waarbinnen de teams opereren.
 • Er is een werkcontrolecyclus waarin taken en verantwoordelijkheden van de divisiemanager helder zijn.
 • Alle teams werken met een jaarplan (kwantitatieve en kwalitatieve doelen)
 • Een centraal servicepunt, teamcoaches en meer servicegerichte centraal ondersteunende diensten faciliteren de teams.
 • De klanttevredenheid ligt op het gewenste niveau (86%).
 • Het doel omtrent medewerkertevredenheid is ten dele behaald. Dit is waarschijnlijk beïnvloed door de heftige reorganisatieperiode met onzekerheid over baanbehoud, hoge werkdruk, afscheid nemen van collega’s en wisselingen in teamsamenstelling.
 • Het doel omtrent stijging van productiviteit is niet behaald. De productiviteit is nu maandelijks stijgend en de verwachting is dat in het laatste kwartaal van dit jaar de beoogde norm van 59% behaald wordt en ook de bijgestelde norm van 62% behaald gaat worden.
 • De doelstelling omtrent de rendementsbijdrage is helaas niet behaald. De thuiszorgdivisie (verzorging en verpleging) heeft een negatief resultaat over het jaar 2015. Dit is direct het gevolg van de overheidsbezuinigingen in 2015.

Methode

De uitvoering is verlopen via een aantal fases:
A. Verkennen (juni 2013-oktober 2013)
B. Dromen (november 2013-maart 2014)
C. Ontwerpen (april 2014-mei 2014)
D. Verankeren 1 (uitvoering) (juni 2014-februari 2015)
E. Verankeren 2 (versterken) (februari 2015-augustus 2015)

Organisatie

Zorgstroom levert intramurale en extramurale zorg op Walcheren. De zorg wordt geleverd op vijf intra- en semimurale locaties, in een achttal wooncomplexen en bij alle zorgvragers verspreid thuiswonend in het werkgebied.

Meer weten

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg