invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorgspectrum: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zorgspectrum heeft in het In voor zorg-traject ‘Slim & Slank’ de basis gelegd voor een blijvende verandercultuur waarbij continu verbeteren het uitgangspunt is. Medewerkers van alle zorgafdelingen binnen de organisatie hebben geleerd een methodiek te hanteren om continu verbeteringen te signaleren en door te voeren met als doel dat iedere verbetering leidt tot toegevoegde waarde voor de cliënt.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Zorgspectrum is afgerond in maart 2014.

Resultaten

  • Cliënten: de cliëntgebonden tijd is per dienst van 8 uur toegenomen met 15 minuten Dit is terug te zien in de tevredenheid van cliënten. Zij ervaren sinds de start van het programma Slim & Slank een toename in de aandacht van de medewerkers van gemiddeld 11%. Daarbij is er ook een toename in de eigen regie van de cliënt met gemiddeld 16%.
  • Medewerkers: medewerkers ervaren sinds de start van Slim & Slank een toename van 5% op het kunnen inspelen op de eigen regie van de cliënt. Op het gebied van oprechte aandacht kunnen geven aan de cliënt ervaren zij een toename van 3%.
  • Financieel: het programma Slim & Slank beoogt met de ingezette verbeteringen een bijdrage aan een financieel gezonde organisatie. De verbetering wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van het percentage arbeidsverzuim. Het arbeidsverzuim is in kwartaal 3 van 2013 met 1,8% gedaald ten opzichte van kwartaal 1 in 2012 toen het programma Slim & Slank nog niet van start was gegaan

Vervolg

  • Borging via HR-cyclus
  • Borging via jaar- en beleidscyclus
  • Borging via communicatiemiddelen
  • Benoemen van aandachtsvelders op alle locaties: aandachtsvelders zijn medewerkers die ambassadeur zijn van de ‘Slim & Slank’


Organisatie

Zorgspectrum is een zorgorganisatie ten zuidwesten van Utrecht, met locaties in Nieuwegein, Houten en Vianen. Zorgspectrum richt zich op het verlenen van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen.

Meer informatie

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg