invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorgpartners Midden-Holland is In voor zorg! (Zelfregie-traject)

Gepubliceerd op:

Zorgpartners Midden-Holland is een grote zorgaanbieder van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de regio Midden-Holland met ruim 3000 medewerkers, 2000 vrijwilligers en zo'n 2300 cliënten. De totale organisatie bestaat uit een netwerk van 16 centra en een divisie thuiszorg midden in het groene hart van Nederland. Ieder centrum heeft zijn eigen identiteit en ontwikkelt eigen activiteitenprogramma’s voor cliënten. Zorgpartners is de grootste aanbieder van langdurige zorg in de regio Midden Holland.

Divisie Thuiszorg

Dit laatste geldt niet voor de thuiszorg. Medio 2014 is daarom een aparte divisie Thuiszorg opgericht, genaamd 'Partner aan huis'. Zorgpartners  Midden-Holland wilde op deze manier haar marktaandeel in Midden-Holland vergroten en haar positie versterken. De doelstelling was om de thuiszorg binnen 2 jaar door te ontwikkelen naar een organisatie:

  1. met zelfsturende wijkteams en wijkverpleegkundigen als de spil in de buurt en het team;
  2. dat een volledige pakket biedt achter de voordeur aan volwassenen en ouderen, en;
  3. waarbij zelfregie en zelfredzaamheid van de cliënt(systeem) het uitgangspunt zijn in het zorg- en welzijnsaanbod.

Met voortvarendheid is er aan een projectplan gewerkt om deze doelstellingen te behalen. Hoewel er volop draagvlak was voor de verandering is het plan niet goed uit de verf gekomen. De 3 doelstellingen van 'Partner aan huis' zijn medio 2015 nog niet gerealiseerd en Zorgpartners Midden-Holland heeft hiervan geleerd. Met een beter onderbouwde en integrale aanpak wil Zorgpartners deze doelen –al dan niet aangescherpt op de huidige situatie- in 2016 wel realiseren en bovendien het (financiële) 'huis op orde brengen'.

Ondersteuning door In voor zorg!

Zorgpartners Midden-Holland heeft In voor zorg! gevraagd om hen hierin te ondersteunen. Om samen, met 'Partner aan huis' in de lead en de ondersteunende diensten als ondersteuners, te werken aan toekomstbestendige thuiszorg: werken vanuit een visie op thuiszorg, samen op koers, financieel gezond en teamvolwassen (zelfsturende) wijkteams.

De centra en ondersteunde diensten zijn business partner van 'Partner aan huis'. Dit vormt meteen de opmaat voor Zorgpartners Midden-Holland als totale organisatie. De lessen die in de thuiszorg worden geleerd, moeten op de langere termijn ook intramuraal zelfsturende teams mogelijk maken.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg