invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorgketen Dementie Amsterdam: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In voor zorg! heeft de Zorgketen Dementie Amsterdam (ZDA) ondersteund in de overgang van de experiment- en uitvoeringsfase naar een situatie waarin de zorgketen verder is uitgewerkt.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van ZDA is afgerond in februari 2014.

Resultaten

  • Kostenreductie en doelmatigheidswinst door herinrichting van de regiefunctie: organisaties doen het zelf
  • Herinrichting casemanagement: begeleiding vanuit reguliere zorg, casemanager alleen bij complexe situaties
  • Ketens zijn voorgesorteerd op Amsterdams wijkzorgconcept
  • Herinrichting van de stuurgroep; vertegenwoordiger per kassier, aangevuld met huisartsen, welzijn, ggz en Alzheimer Nederland. Dit maakt de organisatie, samenstelling en positie van de stuurgroep helderder en overzichtelijker
  • Gezamenlijk opgestelde visie over de plaats van de dagbesteding in Amsterdam

Vervolg

De In voor zorg- coaches hebben vier adviezen meegegeven aan de stuurgroep:

  • Formeer een stadsteam dementie; zo bundel je kennis en ervaring en ontstaat een team van casemanagers
  • Organiseer een stedelijk platform dementie als gezicht en aanspreekpunt voor dementie. Noem het geen stuurgroep meer
  • Maak effecten van de zorg inzichtelijk: er is nu nauwelijks zicht op dat wat de zorg oplevert, zowel kwantitatief als kwalitatief. Bespreek de resultaten van de effectmetingen in het platform en plan vervolgacties
  • Bespreek met elkaar hoe je de borging regelt. Hoe ga je invulling geven aan de resultaten van het traject?

Organisatie

De ZDA is ontstaan in 2008 op initiatief van de stedelijke initiatiefgroep dementie Amsterdam (Stida) en is het vervolg op activiteiten die plaatsvonden in het kader van het Landelijk Dementie Programma (LDP). De partijen verenigd in de ZDA werken sindsdien samen op basis van een in 2008 ondertekend convenant.

Meer informatie

 

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg