invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorggroep Tellens is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zorggroep Tellens is een zorgorganisatie met 15 woonzorgcentra in Franekeradeel, Tytsjerksteradiel en Súdwest Fryslân, en 7 kleinschalige wooncomplexen voor zelfstandig wonende. 1700 ouderen worden ondersteund door 1500 medewerkers en evenzoveel vrijwilligers.

Tellens heeft een traject over gastvrijheid succesvol afgesloten. In het vervolg hiervan wil de organisatie aandacht besteden aan welzijn. In voor zorg! ondersteunt Tellens bij het ontwikkelen en implementeren van een welzijnsbeleid.

Welzijn van de cliënt verhogen door meer ruimte voor de professional

Meer welzijn voor de cliënt begint bij meer ruimte voor de medewerkers. Uit interviews met medewerkers blijkt dat deze zich meer identificeren met de locatie waarop ze werken dan met de organisatie in zijn geheel. Ook ervaren zij het wennen aan een nieuwe werkwijzen en het elkaar aanspreken op gedrag als moeilijk, en het is voor medewerkers niet altijd duidelijk wat de wensen van de cliënten zijn.

Samen met de In voor zorg-coach ontwikkelt de organisatie nu kaders waarbinnen medewerkers hun professionele ruimte beter kunnen benutten. Dit leidt tot meer duidelijkheid over de wensen van cliënten en tot handvatten voor betere samenwerking.

Welzijn is volgens Zorggroep Tellens gericht op levendigheid, gezelligheid en gezondheid. Leidraad is de vraag ‘Hoe heeft de cliënt een leuke dag?’. Medewerkers krijgen de ruimte om hieraan invulling te geven, onder ander door activiteiten te organiseren.

Meer informatie

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg