invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorggroep Raalte is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zorggroep Raalte levert vanuit verschillende locaties zorg, huisvesting, welzijnsactiviteiten en dienstverlening aan ouderen in Salland. Ouderen ondersteunen in het regie voeren over hun eigen leven staat centraal in de missie van de organisatie. Circa 400 medewerkers en ruim 400 vrijwilligers zetten zich ervoor in om deze missie in de praktijk te brengen.

Om beter in te spelen op de veranderingen in de zorgsector - vooral de extramuralisering - heeft Zorggroep Raalte gekozen voor het toepassen van Zorg op Afstand. In voor zorg! helpt de organisatie bij het invulling geven van werken met Zorg op Afstand. Hierbij horen het ontwikkelen een concrete strategie voor intramurale en extramurale inzet van Zorg op Afstand en de implementatie ervan.

Meer informatie 

Dossier(s)

Publicaties

7 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg