invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ZorgContact is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Noord-Hollandse zorgorganisatie ZorgContact was sinds zomer 2010 deelnemer aan In voor zorg! ZorgContact wilde kleinschalig wonen en werken een duidelijke plek in de organisatie geven. Het eerste huis met vier huiskamers is ninmiddels een feit.

Aansluiten bij ZZP’s

In voor zorg! ging ZorgContact coachen. Niet zozeer vanwege de gewenste kleinschaligheid, maar met name om de formatie van ZorgContact binnen de strakke bedding van de ZZP’s te brengen. Want ZorgContact heeft had wat meer mensen op de rol staan dan volgens de ZZP’s nodig is. Zoiets luistert uiteraard nauw en al helemaal binnen het werken in een kleinschalige setting, waar het lastiger schuiven is met de inzetbaarheid van mensen. Kleinschalig wonen zal naar alle waarschijnlijkheid de toekomst van ZorgContact meer en meer gaan bepalen. Punt van aandacht was alleen dat ook op kleinschalig niveau formatie en roosters moeten aansluiten op ZZP’s. Vandaar dat beginnende kleinschaligheid en het organisatiebrede formatievraagstuk meer met elkaar te maken hebben dan het lijkt.

Project P

Het formatievraagstuk heeft in samenwerking met In voor zorg! geleid tot ‘Project P’: een plan van aanpak dat inzichtelijk maakt waar kan worden bespaard op personele inzet, dat het zakelijk bewustzijn van medewerkers vergroot en dat helpt bij de implementatie, in het bijzonder waar het de roosters betreft.

Meten is weten. Daarom startte ‘Project P’ met een analyse die liet zien wat de toegestane formatie was op basis van de ZZP-mix. Ook werden de vaste formatie en de oproepkrachten in kaart gebracht en werd per afdeling vastgesteld hoe het dienstenpatroon er uit moest zien om kwalitatief verantwoorde zorg te kunnen blijven leveren.

ZorgContact gezond met In voor zorg!

Enkele tonnen minder aan personeelskosten zonder dat de zorg er onder lijdt, een sluitende begroting en groot enthousiasme voor komende vernieuwingen in het zorgaanbod. Met dat resultaat is ZorgContact is de eerste organisatie in de langdurige zorg die het ondersteuningstraject In voor zorg! succesvol afsluit.

Meer informatie

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg