invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Zorgboog: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In voor zorg! heeft De Zorgboog begeleid bij het opzetten van een leerwerkplaats zorg op afstand. Deze leerwerkplaats is bedoeld om de organisatie ervaringen te laten opdoen met zorgverlening op afstand, zodat het daarna organisatiebreed kan worden geïmplementeerd. Met beeldschermzorg op afstand kunnen cliënten gerichter en frequenter aandacht krijgen en kunnen de zorgverleners snel en alert reageren op vragen van hun cliënten en op veranderde zorgsituaties.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van De Zorgboog is afgerond op 1 april 2014.

Resultaten

  • De Zorgboog heeft ruim ervaring opgedaan met alle aspecten van het voorbereiden en uitvoeren van beeldschermcontact. De betrokkenheid en vertrouwen van de zorgmedewerkers en van het Bestuur van de Zorgboog is groot en biedt goede perspectieven voor voortzetting van beeldschermzog na het In voor zorg! traject.
  • Er is een duidelijke visie over de bijdrage van beeldschermzorg en de wijze waarop financiering daarvan moet plaatsvinden. De Zorgboog is voorbereid voor opschaling. Ambassadeurs staan klaar, voldoende kennis is beschikbaar evenals een scholings- en communicatieplan.
  • Veel meer ervaring zal moeten worden opgedaan met de inpassing van beeldschermzorg in de dagelijkse werkprocessen van de Kruiswerkteams. Dat is vooral een zaak van meters maken en dat heeft in het In voor zorg! traject door de technische problemen helaas onvoldoende kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat De Zorgboog deze meters snel zal gaan maken zodra een stabiele technische oplossing voor beeldschermzorg beschikbaar is

Methode

Er is op kleine schaal een trial uitgevoerd met beeldschermzorg. Dit werd door medewerkers positief ontvangen maar er werden wel een paar belangrijke kanttekeningen geplaatst bij de levering van de diensten (hoge kosten, lange levertijd, technische problemen, teveel aansturing vanuit zorgcentrale). Aan de hand van deze punten is een nieuw plan opgesteld, dat meer voldoet aan de eisen van De Zorgboog. De organisatie gaat nu zelfstandig een nieuwe testfase in met een andere leverancier.

Vervolg

De Zorgboog gelooft sterk in beeldschermzorg, maar kon door de technische perikelen kan nog niet opschalen. Zekerheid over opschaling zal er naar verwachting medio 2014 zijn wanneer er duidelijkheid is over een leverancier met wie het traject vervolgd kan worden. De Zorgboog heeft al stappen gezet voor opschaling (scholing, communicatie, beschikbaarheid ambassadeurs). Wanneer er een stabiele technische oplossing voor Zorg in Beeld beschikbaar komt kan implementatie snel gerealiseerd worden.
Verder wordt er onderzocht wordt wat beeldschermzorg kan betekenen voor ondersteuningsvragen die vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen in het kader van de WMO. Daarnaast wordt bekeken of cliënten behoefte hebben aan een Zorgboog ‘app’ en welke inhoud deze dan moet hebben.

Organisatie

De Zorgboog biedt een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn aan in de regio Zuidoost-Brabant. 2.300 medewerkers en ongeveer 1.000 vrijwilligers ondersteunen ruim 2.000 cliënten in de thuissituatie en ruim 1.000 cliënten met zorg en verblijf. Daarnaast is de organisatie actief in de jeugdgezondheidszorg en de kraamzorg.

Deze organisatie neemt ook deel aan het Experiment Regelarm: De Zorgboog Regelarm

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

12 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg