invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ZorgAccent: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Meer verantwoordelijkheid en regie voor professionals in de intramurale zorg; dat was het doel van het In voor zorg-traject van ZorgAccent. Onder de noemer ‘Net als thuis’ krijgen zij de ruimte zoveel mogelijk zelf oplossingen te zoeken voor de zorg en ondersteuning. Dit doen zij samen met de bewoner en familie/mantelzorger. Professionals worden hiervoor optimaal gefaciliteerd in het primair proces en informatie wordt toegankelijk gemaakt.

Het project ‘Net als thuis’ is het tweede In voor zorg-traject van ZorgAccent. In het eerder traject heeft juist de extramurale tak van ZorgAccent een enorme transitie doorgemaakt. Zij werkt nu met kleine zelfsturende wijkteams, ondersteund door moderne ICT.

Doorlooptijd

Het tweede In voor zorg-traject van ZorgAccent is afgerond in mei 2014.

Resultaten

De overheadskosten zijn fors afgenomen. Structureel bespaart ZorgAccent met het doorvoeren van ‘Net als thuis’ ruim 30 formatieplaatsen (FTE) per jaar in de ondersteunende diensten.

  • Management: binnen Woonzorg vervallen de 12 FTE voor managers. 4 van hen keren terug als coach voor de teams.
  • Personeel- en salarisadministratie: krimp van 6 FTE doordat verzorgenden voor veel zaken zelf verantwoordelijk zijn gemaakt voor de administratie. Hiervoor is de administratie sterk vereenvoudigd en gedigitaliseerd.
  • Financiële administratie: 2 FTE minder doordat teams zoveel mogelijk zelf de financiën rondom de bewoners regelen.
  • Kwaliteit: kwaliteit is anders ingericht: volgend aan de vraag vanuit de teams. Hiermee is 1 FTE bespaard.
  • Planning: door het planningsproces sterk te vereenvoudigen (van 76 naar 4 categorieën om een tijd van een medewerker in te plannen) kon de formatie voor planning met ruim 5 FTE worden teruggebracht.

Organisatie

ZorgAccent levert wonen, welzijn en zorg in de regio Almelo/ Noord West Twente. ZorgAccent biedt hulp op het terrein van thuiszorg, dagactiviteiten, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, voedings- en dieetadvies, cursussen en gemaksservices aan huis.

Meer informatie

Tags

Publicaties

35 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg