invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zonnehuisgroep Amstelland is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zonnehuisgroep Amstelland biedt thuiszorg aan 1200 cliënten in Amstelveen en omstreken. Op verschillende locaties wordt intramurale zorg geboden, onder ander in vormen van kleinschalig wonen.

In tijden van een krappe arbeidsmarkt en een tekort aan gekwalificeerd personeel wil de organisatie zich positioneren als aantrekkelijke werkgever. Ondanks een laag ziekteverzuim zit hierin een uitdaging voor Zonnehuisgroep Amstelland: de werkdruk wordt door medewerkers als hoog ervaren. De organisatie wil daarom maatregelen nemen bij de capaciteit van de teams te kunnen inspelen op de zorgvraag. Er is daarom gekozen voor de invoering van een dashboard als stuurinstrument. Door een betere balans zal de werkdruk als minder zwaar worden ervaren.

In voor zorg! biedt ondersteuning bij het opstellen en implementeren van het geautomatiseerde dashboard. 

Zorgvraag en –aanbod in balans brengen

Het dashboard geeft dagelijks aan of de zorgteams in balans zijn, en of zij dus kunnen voldoen aan de zorgvraag. Dit wordt weergegeven met behulp van een zogenaamd stoplicht: groen staat een evenwicht van zorgvraag en –aanbod, oranje en rood betekenen dat vraag en aanbod uit balans zijn en dat er actie ondernomen moet worden. Medewerkers en leidinggevenden leren met het dashboard wat het verband is tussen zorgvraag, zorgaanbod en financiële randvoorwaarden. Ook krijgen zij meer regie op de organisatie van de zorgafdeling.

Uiteindelijk zullen locatiemanagers in staat zijn om op tijd te reageren op een disbalans. Medewerkers kunnen beter aangeven wanneer zij de werkdruk als te hoog ervaren. Het dashboard geeft in dat geval aan of de inschatting klopt en waar het aan ligt, zodat er gericht actie kan worden ondernomen.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg