invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zinzia: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Met behulp van In voor zorg! is Zinzia een leantraject gestart. Hiermee wilde de organisatie de zorg en begeleiding verbeteren en de organisatie toekomstbestendig maken. Het leantraject heeft een sterke cultuurcomponent en is daardoor gericht op het gedrag van de medewerkers binnen de organisatie

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Zinzia is afgerond op 28 maart 2014.

Resultaten

  • Hogere cliënttevredenheid (31%) op pilotafdeling, familieleden en cliënten zijn meer betrokken bij verbeteringen.
  • Hogere medewerkerstevredenheid (16%) op pilotafdeling.
  • Ruim €15.000 besparing op jaarbasis m.b.t. huren decubitusmatrassen en 32,5 dagen extra tijd voor de cliënt op pilotlocatie door efficiënter consultproces
  • Meer veranderkracht en betrokkenheid van medewerkers.
  • De opleiding tot Zinzia Leancoach is opgenomen in het curriculum van de Zinzia Academie

Methode

Om leanmanagement te introduceren en de doelen te behalen zijn een drietal concrete acties uitgevoerd:

  • Beleidscyclus implementeren (Hoshin Planning): Om meer gezamenlijkheid in de organisatie te laten ontstaan, zijn visie, missie, kernwaarden en strategie vertaald naar operationele doelstellingen en activiteiten.
  • Projectplanning op basis van vraag (Pull): Betrouwbare projectplanning door: verkorten van de doorlooptijd van projecten en vergroten eigenaarschap en betrokkenheid.
  • Verbeteren op de werkvloer: Startpunt is het cliëntperspectief. Cliënten en vertegenwoordigers hebben de belangrijkste verbeterpunten benoemd. Vervolgens is hier samen met medewerkers over gesproken en prioritering aan gegeven. Samen met coaches is vervolgens de vertaalslag gemaakt naar een waardestroomanalyse. Doel: verspilling opsporen en wegnemen.

Vervolg

Zinzia houdt nooit meer op met lean. Er is een Zinzia Lean Programma geschreven met daarin het Zinzia Huis. Hierin worden de visie en kernwaarden visueel weergegeven. Er  wordt tevens  een nieuwe groep Zinzia Leancoaches opgeleid  en ook de leidinggevenden komen in aanraking met lean via het MD-programma.

Organisatie

Zinzia Zorggroep is in 2009 ontstaat uit de Stichting Oranje Nassau's Oord en Rumah Kita. Zinzia biedt lichamelijke en psychogeriatrische zorg aan ouderen, de nadruk ligt intramuraal. Er zijn vier locaties. de Rijnhof in Renkum en Rumah Kita in Wageningen zijn verpleeg- en verzorgingshuizen. De Lingehof in Bemmel en Oranje Nassau's Oord in Wageningen zijn verpleegkuizen. De behandeldienst van Zinzia levert ook diensten aan kleinere organisaties in de buurt.

Meer informatie

 

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg