invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zeeuwse Gronden is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zeeuwse Gronden is ontstaan in 2005. Familievereniging Ypsilon Zeeuws Vlaanderen sloeg met een aantal professionals en vertegenwoordigers uit de Zeeuws-Vlaamse samenleving de handen ineen. Om tot een sluitend zorgaanbod te komen voor mensen met een psychiatrische aandoening is de stichting Wonen en Psychiatrie opgericht. De ‘werkomgeving’ en de voorzieningen dragen de naam 'Zeeuwse Gronden'. De organisatie biedt met 64 medewerkers zorg aan ongeveer 190 cliënten in Zeeland. 

Zeeuwse Gronden wilde verder groeien en zich verder professionaliseren met behoud van de eigen identiteit: een GGZ-instelling voor kleinschalige zorg met een hoge kwaliteit en grote cliënttevredenheid. In voor zorg! ondersteunde de organisatie bij het realiseren hiervan.

Een gestructureerde weg naar een gestructureerde toekomst 

Samen met In voor zorg-coach Kees Kort ging Zeeuwse Gronden meer structuur aanbrengen in de organisatie. In het begin lag de nadruk in het traject op het herijken en vaststellen van de koers en de identiteit. Dit resulteerde in een strategisch meerjarenplan en een vertaling naar jaarplannen per afdeling, inclusief prestatieverwachtingen. Langzaam verschoof het accent naar inrichting. Verder in het traject kwam het meer op bijsturing en borging te liggen. Eind 2012 is het In voor zorg-traject voltooid. 

Meer informatie

Tags

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg