invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Yulius: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Yulius was één van de deelnemers aan de Thematranche Technologie van In voor zorg!. De organisatie was genoodzaakt om ingrijpend te veranderen en moderniseren. Dit komt onder andere door de veranderende vraag naar zorg, waarbij cliënten meer zelf de regie gaan nemen. Een belangrijk doel voor Yulius was het reduceren van de kosten per cliënt met minimaal dezelfde kwaliteit van zorg. Technologie wordt gezien als een middel waardoor kosten kunnen worden gereduceerd zonder dat de kwaliteit van de zorg omlaag gaat. De organisatie werkt aan meerdere E-health projecten en had zich ten doel gesteld om daarin ook beeldschermcommunicatie op te gaan nemen.

Met het traject via de implementatie beeldschermzorg beoogde Yulius 3 doelen te bereiken:

 1. Betere zorg door meer vanuit het perspectief van de cliënt te redeneren.
 2. Terugbrengen kosten per behandeling.
 3. Eenvoudiger en efficiënter maken van het zorgproces.

Doorlooptijd

Het traject liep van medio 2014 tot medio 2016

Resultaten

 • Doelstelling 1
  50% van de cliënten vindt de kwaliteit van de zorg hetzelfde of beter. Daarnaast is de eigen regie en zelfredzaamheid bij cliënten licht toegenomen. Een minpunt is dat cliënten minder tevreden zijn over de vervanging van nachttoezicht door een oproepkracht op afstand. Dit komt door ervaren onveiligheid en druk.
 • Doelstelling 2
  Op basis van de verkregen data (geringe aantal beeldbelcontacten) is het te vroeg om de kosten per behandeling te bepalen. Wel bleek dat medewerkers en cliënten minder hoeven te reizen en dit zorgt voor een reductie in de reiskosten.
 • Doelstelling 3
  Door wegvallen van reistijd neemt de productiviteit van de zorg toe. Ook duurt beeldbelcontact gemiddeld minder lang dan face-to-face contact waardoor de zorgverlener meer en vaker cliënten kan spreken.  

Methode

Er hebben drie afdelingen meegedaan aan de pilots(1 FACT-team en 2 Begeleid Wonen-teams). Er zijn zowel ambulante cliënten als interne cliënten met beeldbellen begeleid. In totaal hebben er 18 medewerkers en 25 cliënten meegedaan aan de pilots. Aangezien het aantal beeldbelcontacten nog gering is, is het te vroeg om de kosten per behandeling nauwkeurig te kunnen bepalen. 

Organisatie

Yulius is een grote, mensgerichte ggz-instelling met 2.100 medewerkers en 70 locaties binnen de driehoek Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. In deze regio biedt Yulius hulp aan meer dan 19.000 cliënten. Cliënten kunnen naast behandeling ook tijdelijk worden opgenomen op een behandelafdeling of langer verblijven met begeleid wonen. Verder biedt de organisatie speciaal onderwijs, waarbij Yulius meer dan 1.100 leerlingen begeleidt met psychische- en/of gedragsstoornissen.

Op basis van de opgedane ervaringen en kennis gaat Yulius een plan van aanpak maken om organisatie breed op te schalen. De verwachting ten aanzien van de opschaling is positief, verschillende afdelingen hebben zich al spontaan aangemeld met beeldbellen aan de slag te willen.

Meer informatie

Dossier(s)

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg