invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Woonzorg Unie Veluwe: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Woonzorg Unie Veluwe (WZU Veluwe) biedt in 6 locaties intramurale zorg aan ouderen met een zorgzwaartepakket (ZZP) 1 t/m 8 en 10. De organisatie levert diverse zorg- en dienstverleningsproducten, van huishoudelijke verzorging tot 24 uur per dag intensieve zorg thuis.

WZU Veluwe heeft In voor zorg! gevraagd om begeleiding van de implementatie van Zorg op Afstand in haar zorgprocessen.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Woonzorg Unie Veluwe is afgerond.

Methode

Bij de implementatie van Zorg op Afstand is gebruik gemaakt van een stappenplan. Dit stappenplan is gebaseerd op co-creatie en 'service innovatie'.

 • Functionaliteit en vormgeving van Zorg op Afstand is gedaan vanuit het perspectief van de cliënt, mantelzorger en medewerker
 • Er is gebruik gemaakt van de werkvorm 'Leerwerkplaats voor managers en zorgprofessionals'
 • In de leerwerkplaats hebben betrokkenen 1,5 jaar lang zelf ervaring opgedaan met Zorg op Afstand

Resultaten

 • WZU Veluwe beschikt nu over een eigen zorgcentrale
 • Ruim 60 cliënten kunnen gebruik maken van Zorg op Afstand
 • Zorg op Afstand is grotendeels ingebed en geborgd in alle extramurale teams van WZU Veluwe
 • Klanten en medewerkers zijn zeer positief over Zorg op Afstand
 • De inzet van Zorg op Afstand leidt tot minder ongeplande zorgvragen
 • de financiele businesscase is in de eerste jaren ruim positief

Vervolg

Na afronding van het In voor zorg-traject stelt WZU Veluwe zich de volgende doelen:

 • Behalen van certificering van Zorg op Afstand conform de NEN 8028
 • Het opnieuw vaststellen van de businesscase bij het wegvallen van de beleidsregel Zorginfrastructuur (01-01-2015). Hierbij kan dan worden gerekend met de te realiseren kostenbesparingen (reistijd) en een financiele bijdrage van de cliënt.
 • Nader onderzoeken in hoeverre de technologische infrastructuur toekomstbestendig is op basis van kosten en functionele eisen.

Organisatie

WZU Veluwe wil graag nu én in de toekomst voldoende gereed en toegerust zijn om haar cliënten de juiste en kwalitatief goede zorg- en dienstverlening te bieden met een voldoende en goed gekwalificeerd personeelsbestand. De organisatie realiseert zich dat steeds meer cliënten de behoefte hebben om (een gedeelte van) hun eigen zorg te managen. Om in te spelen op deze veranderde vraag in de zorg wil zij zorg op afstand aanbieden en dit integreren in de reguliere zorgprocessen. WZU Veluwe heeft 1117 medewerkers in dienst en biedt zorg aan 419 cliënten intramuraal en 387 cliënten in de thuiszorg.

Meer informatie

 


 

Dossier(s)

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg