invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Wilgaerden: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Wilgaerden heeft In voor zorg-traject afgerond waarin de organisatie haar organisatiestructuur aanpast. Er moest meer tijd komen voor de cliënt, maar wel met minder middelen. Wilgaerden wil terug naar de menselijke maat omdat in dialoog met elkaar meer wordt bereikt. Daarom hebben ze de focus verlegd van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Waarbij de cliënt en wat hij of zij nodigt heeft het uitgangspunt is. En de teams de cliënt hierbij zo goed mogelijk ondersteunen, zonder de regie over te nemen. En waarbij zelforganisatie geen doel, maar een middel is om dit te bereiken. De hoofddoelstelling van het In voor zorg-traject was:

  • Organiseren en implementeren van zelforganiserende teams binnen alle geledingen van Wilgaerden.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf medio 2014 tot medio 2016.

Resultaten

  • Reorganisatie en herinrichting nieuwe organisatiestructuur: Binnen een half jaar is een reorganisatieplan opgesteld en geïmplementeerd. De drie managementlagen van directeuren (4), managers (8) en teamleiders (65) zijn vervangen door twee managementlagen van 3 clustermanagers en circa 35 teamcoaches. De organisatie wordt in de transitie voor een periode van drie jaar ondersteund door een programmadirecteur zorg, een programmadirecteur bedrijfsvoering en twee projectleiders. Dit is gerealiseerd zonder extra middelen én met grote inzet van de zittende medewerkers. Het overheadpercentage is gedaald van 12,8% in 2014 naar 11% in april 2016.
  • Vormgeven zelforganisatie: De teams zijn opnieuw ingedeeld in kleinere teams. Voor de beeldvorming en het geven van kaders is de handzame notitie ‘van Topzorg naar Programma Samen Uniek’ opgesteld en geïmplementeerd. Elk team heeft zijn eigen teamontwikkelplan en hebben meer eigen regelruimte in bijvoorbeeld het rooster. Door de kleinere teams ervaren cliënten meer aandacht. Het percentage zeer tevreden cliënten is gestegen van 20% naar 27%.
  • Kwaliteitsslag: Het kwaliteitsteam heeft in hoog tempo het kwaliteitsbeleid aangescherpt. Met behulp van aandachtsvelders in teams wordt geborgd dat het beleid in en door de teams wordt geïmplementeerd. Daarnaast is er op elke locatie een verpleegkundige aanwezig die de zorginhoudelijke kwaliteit op een hoger niveau brengt.
  • De Wensbox is ingevoerd waarbij cliënt weer meer de regie over het activiteitenprogramma heeft gekregen. Cliënten kunnen wenskaarten inleveren waardoor de organisatie meer inzicht krijgt in de behoeften van cliënten. Sluit de dienstverlening nog wel aan bij de wensen van cliënten?

Organisatie

Wilgaerden is een stichting gespecialiseerd in ouderenzorg, met West-Friesland als werkgebied. De organisatie levert zorg- en dienstverlening in en vanuit 16 locaties waarvan 10 verzorgingshuizen en 6 woonzorgcomplexen. Daarnaast is Wilgaerden eigenaar van een zorghotel: Villa Wilgaerden. De organisatie bedient met 1.650 medewerkers dagelijks circa 1.850 cliënten.

Meer informatie

Tags

Publicaties

8 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg