invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Samenwerkingspartners Midden-Drenthe zijn In voor zorg!

Gepubliceerd op:

In de gemeente Midden-Drenthe is in de afgelopen jaren een samenwerking op gang gekomen
tussen organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg in het WelWoZo-overleg. Een initiatief om welzijn, wonen en zorg op lokaal niveau te bundelen. De gemeente Midden Drenthe en haar samenwerkingspartners willen het WelWoZo meer laten zijn dan alleen een overlegstructuur en combinatie van ‘losse’ initiatieven voor ouderen.

De overheveling van taken vanuit de AWBZ naar de WMO en van Rijk naar gemeente hebben bij de WelWoZo partners de noodzaak tot intensievere samenwerking versterkt. Hierbij is aangegeven dat van de gemeente Midden-Drenthe een regisserende en aanjagende rol verwacht wordt.

Ketenscan

In voor zorg! voerde een ketenscan uit om een analyse te maken van de huidige situatie. De kernvraag hierbij was:

Zal een uitbouw van de samenwerking in WelWoZo- verband een effectieve bijdrage leveren aan een toekomstbestendige lokale ondersteuning en zorg voor de doelgroep van de Wmo in de gemeente Midden-Drenthe?

Belangrijkste conclusie van de ketenscan:

De samenwerkingssituatie van welzijn, wonen en zorg in Midden-Drenthe biedt voldoende perspectief om een effectieve ondersteuningsstructuur te ontwikkelen. Door inspanningen van gemeente (beleid, regie, bezetting loketten) en van de aanbieders (opstellen plannen, afspraken maken, hun uitvoering aanpassen).

Doel In voor zorg-traject

  1. Inwoners ondersteunen om langer zelfstandig thuis te wonen door een afgestemd aanbod met daarin waardering van voorzieningen en diensten.
  2. Het ontwikkelen van een netwerkstructuur vanuit het samenwerkingsverband WelWoZo en deze structureel borgen.
  3. Nader betrekken van inwoners van de gemeente Midden-Drenthe bij de opgaven in wonen, zorg en welzijn.

Ondersteuning In voor zorg!

WelWoZo zal ondersteunt worden bij het verder uitbouwen van het samenwerkingsverband en behalen van de doelstellingen. De vraag aan In voor zorg! is onder andere om focus te vinden en te ondersteunen bij het maken van plannen van aanpak voor 3 kerndorpen. Daarnaast zal In voor zorg! de gemeente ondersteunen bij het regisseren van deze diverse processen.

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg