invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Volckaert: resultaten In voor zorg-De Werkvloer Centraal-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Met het oog op de hervormingen in de zorg zijn in 2012 en 2013 forse interne veranderingen in de organisatie gerealiseerd. Participatie bleek een belangrijk thema waarbij de nadruk lag op het faciliteren van het gesprek tussen cliënten en medewerkers over wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt, wat de cliënt en zijn naasten hier zelf kunnen in betekenen en welke professionele zorg en diensten vanuit Volckaert hiertoe benodigd zijn.

Volckaert heeft er daarom voor gekozen om als vanzelfsprekend vervolg op een eerder In voor zorg-traject medewerkers te begeleiden en ondersteunen met behulp van de methodiek van De Werkvloer Centraal (DWC).

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Volckaert heeft anderhalf jaar geduurd en is najaar 2015 afgerond.

Resultaten

 • Meer regie bij de cliënt en een hogere cliënttevredenheid;
 • Basiszorg goed op orde (interne audit);
 • Personele bezetting conform NZa-norm en een stevig middenkader;
 • Ontwikkeling, groei en vooruitgang in de organisatie met verbeterinitiatieven en horizontale samenwerking tussen locaties en afdelingen;
 • De organisatie anticipeert op verdere hervormingen en veranderingen.

Methode

De Werkvloer Centraal is ontwikkeld door Anne-Mei The en geënt op haar antropologisch onderzoek in de langdurige zorg. De basis bij Volckaert was de 'train de trainer-aanpak'. De resultaten zijn gemonitord met behulp van de zogenaamde klimaatscan.

Belangrijke principes van het traject:

 • ontwikkelen van een stevige verandercoalitie in ieder team
 • ondersteuning door een bevlogen In voor zorg!-coach en clustermanager
 • vertrekken vanuit de inhoud en het daadwerkelijk trainen van de dialoog met de cliënt
 • samenwerking met cliëntenraad en OR
 • betrokken bestuurder en consistent strategisch beleid
 • organisatiebrede aanpak: het traject is er voor iedereen in alle functies
  maatwerk: elk team heeft een andere ondersteuningsvraag en een eigen veranderagenda
 • ontwikkeling volgen door kwaliteitsaudits en -metingen

Volckaert heeft het traject uitgevoerd binnen alle zorgteams, in de totale organisatie. De leidinggevenden, de staf en de ondersteunende diensten werden daarbij actief betrokken.

Er is in dit traject bijzondere aandacht besteed aan de borging, lerend van eerdere verandertrajecten.

Organisatie

Volckaert verleent diensten in Dongen en Oosterhout aan ouderen met een somatische of psychogeriatrische aandoening. Ook cliënten met een lichamelijke handicap vormen een doelgroep. Volckaert beheert zes zorgcentra en een hospice. De organisatie levert intramurale zorg, in enige mate extramurale zorg, revalidatie, dagbehandeling en dagverzorging.

Volckaert biedt met ruim 1.000 medewerkers hulp en ondersteuning aan ongeveer 860 cliënten. Er zijn 400 vrijwilligers verbonden aan de organisatie.

Meer informatie

Tags

Publicaties

4 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg