invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Vierstroom is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Bij Vierstroom wordt nieuwe energie losgemaakt door de samenwerking met In voor zorg! Jeroen van den Oever: 'We zijn op zoek naar een nieuw paradigma voor het leveren van zorg en voor meer tevredenheid onder medewerkers. Dat moet leiden tot betere resultaten voor de klant, voor de cliënt en voor de financiële situatie.'

Achteraf bezien realiseert hij zich hoe het streven naar steeds meer productiviteit zich vooral vertaalde in een steeds strakkere grip op controle en beheersing van de processen. En dat werkte juist verstikkend voor de groei van productiviteit. Vierstroom wil daarom een ander pad gaan bewandelen. 'We willen terug naar een kleinschalige aanpak waarin medewerkers in de wijk meer de regie over hun eigen werk kunnen voeren en waar klanten weer het gevoel krijgen dat de zorg in vertrouwde handen is.'

Kleinschalig binnen grootschalig

Het uiteindelijk doel is dat de klant en de familie en mantelzorgers merken dat de zorg een individuele maat kent. Medewerkers ervaren dat zij weer de middelen in handen krijgen om invloed uit te oefenen op de zorgverlening, de planning en de wijze van organiseren. Meer ruimte voor de medewerkers moet het werken aantrekkelijk maken en houden.

Ondertussen zorgt het grootschalige verband er voor dat meer mogelijk is en blijft dan in een kleinschalig, zonder daar de individuele medewerker mee te belasten. Denk aan het breder organiseren van 24 uur continuïteit en gespecialiseerde functies. De balans tussen werk en privé wordt daardoor beter gewaarborgd. Kleinschalig werken in grootschalig verband: Vierstroom ontwikkelt van de grootste naar de aantrekkelijkste zorgaanbieder van de regio.

Meer informatie

Tags

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg