invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Viattence: resultaten In voor zorg-traject (thematranche zelfsturende teams intramuraal)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Om de toekomst van de organisatie veilig stellen besloot Viattence te gaan werken met een nieuw besturingsmodel met minder bestuurders en leidinggevenden. Ook introduceerde Viattence zelforganiserende zorgteams.

Het doel van deze transitie:

 • Cliënten ervaren dat het zorgaanbod goed aansluit op hun individuele behoeften;
 • Het cliëntsysteem draagt bij aan hun zelfredzaamheid;
 • De cliënt is beter in staat eigen regie over het leven te voeren.

Om dit te bereiken is een cultuurverandering nodig, waarbij:

 • Gewerkt wordt vanuit een nieuw besturingsmodel met minder bestuurders en leidinggevenden;
 • MT en middenkader zich richten op het coachen en inspireren van medewerkers en het vervullen van de voorbeeldfunctie;
 • Ondersteunende diensten de teams faciliteren; 
 • Overhead zoveel mogelijk wordt gereduceerd.

In voor zorg! ondersteunde Viattence bij het realiseren van deze ingrijpende transitie.

Doorlooptijd

Het traject met In voor zorg! is in januari 2014 gestart en dit najaar afgerond.

Resultaten

 • Teams zijn gemotiveerd om zaken zelf te regelen.
 • Besturingsmodel met een eenhoofdige raad van bestuur en 6 middenkaderleden (voorheen 19).
 • Overhead is afgenomen van 12,4 naar 10%.

Methode

 • Elk team begint met een startbijeenkomst. Aan de hand van een spel beantwoorden de teams vragen over hun zelforganiserend vermogen en beoordeelden hun samenwerkingsvermogen.
 • Viattence heeft de Belbintest ingezet om rollen en taken te verdelen. De Belbintest geeft zicht op de samenstelling van een team en de sterke en zwakke kanten.
 • Om de teamvoortgang te monitoren ontwikkelde Viattence een Teamzelfscan.
 • Met de 'rode knop' konden medewerkers regels en procedures opruimen die niet bijdragen aan het welbevinden van cliënt of bewoner.

Organisatie

Viattence heeft een uitgebreid aanbod van zorg- en dienstverlening en heeft verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgteams. Viattence is actief in de regio Noordoost Veluwe.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg