invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Verslavingszorg Noord Nederland: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Met de hulp van In voor zorg! implementeerde Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zorgpaden gekoppeld aan het werken vanuit resultaatverantwoordelijke eenheden. VNN definieert een zorgpad als ‘een verzameling van samenhangende activiteitengericht op behandeling van een homogene cliëntengroep, gebaseerd op richtlijnen en protocollen’. Door het vooraf vaststellen van een zorgpad is het is voor cliënten helder wat het zorgtraject inhoudt en hoe lang de behandeling zal gaan duren. Door medewerkers inspraak te geven bij het vaststellen van zorgpaden en behandelaanbod voelen zij zich meer betrokken bij het zorgproces. De heldere organisatie zorgt er ook voor dat de wachttijden kunnen worden gereduceerd.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van VNN is afgerond in april 2014.

Resultaten

  • 100% van de medewerkers begrijpt het werken met zorgpaden en voert dit uit.
  • Inmiddels wordt 70% van de cliënten behandeld via een zorgpad. Dit zal stijgen naar 85% van de cliënten.
  • Overhead is teruggebracht tot 26%.
  • Productiviteit steeg tot 72%, waardoor in dezelfde tijd meer cliënten geholpen kunnen worden.
  • Ziekteverzuim is gereduceerd tot 3,9%.
  • Bij 46% cliënten is een ROM begin- en eindmeting gedaan. Dit was voorheen 23%. De norm vanuit het zorgkantoor ligt op 40%. Dit is voor GGZ-instellingen al een uitdaging vanwege het hoge percentage drop-outs.

Organisatie

VNN is er voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving op het gebied van alcohol, drugs, gokken of gamen. VNN biedt hen perspectief op een ander leven, zonder verslavingsproblemen. VNN besteedt in behandeling en voorlichting aandacht aan de verslaving en de problemen op alle levensgebieden. Uitgangspunt is dat familie, partner en gezin een rol hebben in de behandeling en dat er ook aandacht is voor de werk- en woonsituatie. VNN is ontstaan in 2004 uit een fusie van drie provinciaal werkende organisaties in de verslavingszorg. VNN heeft sindsdien een explosieve groei gekend en ondersteunt nu 10.000 cliënten met 1000 medewerkers.

Meer informatie

Tags

Publicaties

4 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg