invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Vecht en IJssel: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In voor zorg! hielp Vecht en IJssel bij een duurzame verandering die maakt dat de organisatie nog cliëntgerichter wordt en waar medewerkers en vrijwilligers met veel plezier werken. Met meer ruimte voor professionals die meer zeggenschap krijgen over de invulling van hun werk.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Vecht en IJssel is afgerond in juli 2014.

Resultaten

 • Door samen in gesprek te gaan over wie we (willen) zijn en hoe we (willen) werken, heeft Vecht en IJssel haar 4 originele kernwaarden Welzijn, Deskundig, Gastvrij en Verbinding, aangevuld met Vertrouwen en Verantwoordelijkheid, om meer waardering te geven aan de rol van medewerkers.
 • De teams werken gefaseerd toe naar eigen eindtermen van zelfverantwoordelijkheid, afgestemd op de doelgroep en de mogelijkheden van de medewerkers. Organisch neemt de mate van aansturing af, in relatie tot de mate van zelfsturing.
 • Medewerkers zijn zich meer bewust van `omgevingsfactoren` die invloed hebben op de zorg, zoals de rol van mantelzorgers en vrijwilligers, ingrijpen van de overheid.
 • Vanuit de coachingsgesprekken in de teams, zijn per locatie ‘In-gesprek!’ groepen ontstaan, waar cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers elkaar leren kennen en van elkaar leren door oplossingsgerichte intervisie.
 • Zonder dat hier bewust op gestuurd is, is het aantal medicatiefouten bij het delen van medicatie gedaald met ruim 25%.
 • Het kortdurend ziekteverzuim is afgenomen en de cliënttevredenheid is, ondanks allerlei veranderingen, gestabiliseerd en hoog gebleven.

Methode

 • Alle teams zijn begonnen met het formuleren van eigen leervragen. Op basis daarvan gaven coaches teamsessies en kwamen inhoudelijke gesprekken op gang. Als vast onderdeel werden de missie, visie en kernwaarden van Vecht en IJssel besproken. De praktische vertaling daarvan leverde inhoudelijke gesprekken op over vertrouwen en verantwoordelijkheid, over keuzes (durven) maken, over eigen waarden en normen en over de grenzen van zorg en dienstverlening in relatie tot privacy en regie van de cliënt. Daar waar nodig werden managers en medewerkers individueel gecoacht. Met management en staf is gewerkt aan persoonlijk leiderschap.
 • Hart aan ’t Werk is niet neergezet als ‘project’, maar als ondersteuning aan de organisatie voor lopende ontwikkelingen en projecten. Dat gaf de mogelijkheid deze werkelijk met elkaar en met de missie, visie en kernwaarden van de organisatie in samenhang te brengen.
 • Er is nadrukkelijk gestuurd op het bieden van `tools` aan teams en medewerkers om doelen te halen, zoals gespreksvaardigheden, feedback geven en ontvangen (CAT: Compliment. Anders, Tip) en intervisietechnieken.

Vervolg

 • De missie, visie en kernwaarden blijven richtinggevend voor onze toekomst. Het zijn onze bakens.
 • Vecht en IJssel blijft ‘In-gesprek!’ gebruiken als structureel instrument voor teamvorming, binding en samenhang.
 • ‘Hart aan ’t Werk’ heeft een onomkeerbare verandering in gang gezet. Door naar elkaar te blijven luisteren en van elkaar te blijven leren, kan het resultaat worden geborgd.

Organisatie

Stichting Vecht en IJssel biedt dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen in Utrecht en IJsselstein. Vecht en IJssel werkt vanuit de locaties in Ewoud, Transwijk en Zuylenstede. Ruim 450 medewerkers en 400 vrijwilligers zetten zich in zorgteams in voor de cliënten. Het aanbod van Vecht en IJssel omvat huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf.

Meer informatie

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg