invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Vanboeijen is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In september 2012 heeft Vanboeijen haar In voor zorg-traject succesvol afgerond. De organisatie verleent intra- en extramurale zorg aan rond 900 cliënten met een verstandelijke beperking. In voor zorg! ondersteunt Vanboeijen bij de implementatie en de verdere ontwikkeling van het verandertraject ‘Regie op Locatie’.

Vanboeijen over ‘Regie op Locatie’: 

Alle mensen met een handicap een Goed leven. En alle medewerkers Mooi werk. Met als voorwaarde gezonde financiën. Daar gaan we voor bij Vanboeijen. Wij bieden in Drenthe en daarbuiten zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke handicap. Daarbij gaan we uit van wat iemand kan en wil, samen met ouders, met begeleiders, met elkaar.

Een Goed leven, Mooi werk en gezonde financiën willen we bereiken door iedereen (meer) zeggenschap te geven: cliënten, medewerkers en verwanten. Want zeggenschap is niet alleen meepraten, maar ook meebeslissen. Over de dingen die je belangrijk vindt, in je leven of in je werk. Oftewel: Regie op locatie. Dat betekent dat locaties, binnen kaders, zelf de verantwoordelijkheid krijgen over wat er gebeurt op hún locatie.

Regie op locatie is een hele verandering ten opzichte van hoe het nu gaat. Een andere manier van kijken, denken en doen gaat niet zomaar. Op basis van het LEAN-model heeft Vanboeijen haar eigen Regie-op-locatie-model (ROL-model) opgesteld. Dit ROL-model wordt fasegewijs op elke locatie van Vanboeijen ingevoerd.

De locaties worden bij de invoering hiervan ondersteund door zogenaamde Regie-op-locatie-experts (ROL-experts). Dit zijn mensen van Vanboeijen die hiervoor worden opgeleid. Zij coachen de locaties bij het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Besturing (hoe en wat): Wat willen we bereiken op de locatie (resultaten)?
  • Processen: Hoe doen we dat nu en hoe kunnen we dat handiger doen (procesoptimalisatie)
  • Samenwerking en leiderschap: Hoe werken we daarin vanuit eigen kracht met elkaar samen (houding en gedrag)?

Binnen het ROL-model gebruiken we om meer met hetzelfde te kunnen doen, vier uitgangspunten:

  • Leren van elkaar
  • Meten is weten
  • Voorkomen is beter dan genezen
  • Continu verbeteren

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

8 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg