invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

TinZ is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Sinds 2007 zijn in Friesland zo'n 22 zorgaanbieders onder de naam TinZ, Netwerk Dementie Friesland bezig met de ontwikkeling van de ketenzorg dementie. Het gaat om zorgorganisaties uit de thuiszorg, ggz, ziekenhuizen, huisartsen en gemeenten, gesteund door De Friesland Zorgverzekeraar, Zorgkantoor Friesland, GGD Fryslan, de provincie en Alzheimer Nederland.

Inrichten functie casemanager

Bij het zorgen voor een samenhangend pakket aan ondersteuning voor mensen met dementie, richt TinZ zich onder meer op de inrichting van de functie casemanager. In voor zorg! ondersteunt de organisatie hierbij.

De 21 casemanagers dementie van TinZ hebben daarin een sleutelrol. Samen met In voor zorg-coach Ina Diermanse nemen ze de taken, verantwoordelijkheden en invulling van de functie casemanager kritisch onder de loep.

Casemanager Jos Geerdink: 'TinZ is eigenlijk niet meer weg te denken uit het zorgaanbod voor mensen met dementie. Wij bieden een stuk preventie. Door onze inzet doen mensen minder snel een beroep op de intramurale zorg. We zijn er nog lang niet: het zorgaanbod is nog erg versnipperd en onze taken zijn nog niet vastomlijnd. Maar haal je TinZ weg, dan zullen de wachtlijsten voor verpleeg- en verzorgingshuizen toenemen.'

Meer informatie

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg