invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Surplus: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In voor zorg! heeft Surplus ondersteund bij de invoering van Zorg op afstand. Alle medewerkers met de functie wijknetwerker, wijkzuster, teamcoach, pedagogisch medewerker en persoonlijk begeleider zijn gebruik gaan maken van ondersteunende (technische) hulpmiddelen. Ook de cliënten van Surplus en hun (mantel) omgeving zijn gestimuleerd in hun gebruik van sociale media en informatietechnologie als integraal onderdeel van hun zorg en/of welzijn.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Surplus is afgerond op 11 april 2014.

Resultaten

 • Ontwikkeling van een hernieuwde strategische koers, gekoppeld aan zeven strategische programma’s en een projectmanagementstructuur. Parallel hieraan zijn alle lopende projecten geïnventariseerd en toebedeeld aan één van de programma’s.
 • Surplus heeft het initiatief genomen voor de totstandkoming van het samenwerkingsverband IRIS, een digitaal platform voor zorg en welzijn waar tot nu toe 17 organisaties aan deelnemen. IRIS streeft naar een verhoging van productiviteit en arbeidsbesparing. Zowel vanuit het zorgkantoor als vanuit de provincie is subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling het platform.
 • De ontwikkeling van een visie op zorg op afstand heeft een enorme impact op houding en werkwijze van medewerkers en genereert enthousiasme. De eerste concrete stappen op het gebied van zorg of afstand die zijn gezet zijn beeldbellen vanuit de teams en de implementatie van e-learning.

Methode

In het project is ingezet op twee hoofdthema’s:

Werken aan strategie, houding en gedrag van medewerkers:

 • Opzetten projectmanagementstructuur en ontwikkeling projectplannen
 • Afbouw Brabant Connect, kennis en ervaring inbrengen in Iris
 • Symposia voor thuiszorgmedewerkers en (toekomstige) cliënten over zorg op afstand
 • Scholing wijkzusters over eigen mogelijkheden van de klant en de mantelzorg, waarbij inzet van technologie een belangrijke rol speelt.

Ondersteuning met informatietechniek

 • ECD - op iPads bij de cliënten tijdens de ronde bijwerken - arbeidsbesparing van 1 uur
 • Een Kai-zen (verbetermethode) op het slecht functioneren van de zorgoproep in de grotere verpleeglocaties
 • Introduceren beeldbellen, 'serious gaming' en social media voor thuiswonende klanten
 • Familienet geïntroduceerd als communicatieplatform voor klant, familie en professionals

Vervolg

Zorg op afstand wordt in het verlengde van de zelforganiserende teams uitgerold. In 2014 starten pilots voor beeldbellen, waarbij regionale teams een vaste beeldbelwerkplek krijgen en de paramedische dienst met beeldbelspreekuren gaat werken. IRIS wordt integraal ingezet als systeem om cliënten, mantelzorg en vrijwilligers te verbinden en om cliënten extramuraal meer mogelijkheden voor eigen regie te geven. Er is een concreet plan opgesteld, waarin de uitrol van Iris over de regio is uitgewerkt.

Organisatie

Surplus Zorg biedt mensen in West- en Midden-Brabant een gevarieerd aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn en een zorgarrangement op maat. Surplus Zorg speelt in op wensen en verwachtingen van cliënten door hen een herkenbare omgeving te bieden. Dichtbij familie en naasten, met een zo breed mogelijk aanbod van zorgvormen en combinaties daarvan. Vanuit de basisfuncties ‘zorg’, ‘wonen’ en ‘welzijn’ biedt Surplus Zorg onder andere thuiszorg, aanleunwoningen en intramurale zorg.

Deze organisatie neemt ook deel aan het Experiment Regelarm: Surplus Regelarm

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

16 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg