invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

STOED: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Stichting Onder Een Dak (Stoed) is een organisatie voor zorg en welzijn in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Stoed begeleidt mensen van 18 jaar en ouder met psychiatrische en/of psychosociale problemen die zelfstandig willen (blijven) wonen. In 2012 heeft Stoed 'De Hooftzaak' opgericht. Dit is een Maatschappelijk Steunpunt in de gemeente Maassluis waar binnen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) activiteiten worden georganiseerd.

De Hooftzaak ondersteunt cliënten in wonen, welzijn, zorg en werk. Daarvoor is samenwerking gezocht met verschillende partners, zoals de sociale werkvoorziening en woningcorporaties.

In voor zorg! heeft de organisatie ondersteund in dit proces. In eerste instantie is hieruit een ondernemingsplan tot stand gekomen met een dienstenportfolio gericht op individuele en collectieve begeleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching en informele zorg. Andere resultaten waren:

  • Tal van innovaties (zorg op afstand, dienstverlening en events, collectieve begeleiding, begeleidingsplannen) zijn uitgevoerd.
  • Er is uitvoering gegeven aan strategische samenwerking met Sociale Werkvoorziening, UWV, Gemeenten en ketenpartners; De gemeenschappelijke ontwikkeling van een shared service center is gaande.
  • STOED is een marktgeoriënteerde innovatieve organisatie die in staat moet zijn duurzaam op actuele ontwikkelingen te anticiperen met medewerkers die flexibel en met een hoog zelfregelend vermogen acteren.

De medewerkers van de organisatie zijn sterk betrokken bij het proces. Het traject van Stoed heeft ervoor gezorgd dat meer zorg kan worden aangeboden tegen lagere kosten.

Meer informatie

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg