invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

RIWIS Zorg en Welzijn: resultaten In voor zorg-De Werkvloer Centraal-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Riwis biedt hulp en ondersteuning aan mensen met lichamelijke, psychosociale of psychische problemen in het gebied tussen Harderwijk, Deventer en Winterswijk. Jongeren, volwassenen en ouderen krijgen begeleiding en zorg thuis, in speciale woonvormen en in woonzorgcombinaties. 

In maart 2014 is Riwis gestart met het project ‘De Werkvloer Centraal’ om de organisatie te equiperen voor de transities in de zorg. Het In voor zorg-traject is ingezet bij het VV&T segment van de organisatie. Dit betreft ongeveer 50 cliënten (intramuraal en thuiszorg), 250 medewerkers en 150 vrijwilligers.

Doelstellingen

Voor het traject zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Ondersteunen van de zelfredzaamheid en zelforganisatie van de cliënt, in nauwe samenwerking met naastbetrokkenen/familie en met ondersteuning van vrijwilligers.
  • Medewerkers ontwikkelen zich naar ondernemende, zelforganiserende professionals, die cliëntgericht en cliëntvolgend werken. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor het nakomen van de zorgafspraken.
  • Medewerkers van Riwis zijn deskundige professionals, die met actuele kennis en kunde (dementie, palliatieve zorg, somatische kennis, mishandeling, respijtzorg, GGz etc.) cliënten ondersteunen. Zo staan zij ook bekend bij cliënten en ketenpartners. Iedereen is actief ambassadeur van Riwis.

Recept

In de factsheet (pdf) over het In voor zorg-traject heeft Riwis het recept om deze doelstellingen te behalen opgeschreven. Zo zijn onder andere de volgende ingrediënten nodig: een goede projectstructuur, commitment van de RvB, OR, CCR en MT, aandacht voor de individuele ontwikkeling, maar ook de diversiteit van de teams. Ook moeten de juiste tijd en temperatuur bereikt worden; er is de medewerkers tijd gegunt om in zichzelf en de teams te investeren en er zijn dialoogbijeenkomsten met cliënten en familieleden georganiseerd waaruit veranderagenda's zijn opgesteld en de teams hebben deelgenomen aan een inspiratiemarkt.

Methode De Werkvloer Centraal

‘De Werkvloer Centraal’ als kwaliteitsinstrument, in een PDCA cyclus geïllustreerd:

De werkvloer centraal

Resultaten

Het traject laat onder andere de volgende resultaten zien:

  • Bij iedere zorg/leefplan bespreking wordt nadrukkelijk gekeken naar eigen mogelijkheden van cliënt en inzet van mantelzorger. Er is significant meer inzet van naastbetrokkenen en vrijwilligers geregistreerd.
  • Binnen Riwis is een nieuw opleidingbeleid opgesteld, waarin de teams zelf kunnen aangeven welke scholingsbehoefte ze hebben. Inmiddels zijn 15 medewerkers met de mbo-verpleegkundige niveau 4 gestart, 3 Medewerkers starten met de hbo-V opleiding, 4 medewerkers starten met de GPV opleiding (gespecialiseerd psychogeriatrische opleiding) en alle medewerkers niveau 3 en niveau 4 zijn met e-learning gestart.

Meer informatie 

Dossier(s)

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg