invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Stichting Humanitas Rotterdam: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Stichting Humanitas is actief in de regio Rotterdam op het gebied van ouderenzorg en -huisvesting en maatschappelijke dienstverlening. De kernactiviteit van de Stichting Humanitas is zorg en welzijn voor ouderen en het bieden van een prettige leefomgeving.

Stichting Humanitas Rotterdam wil een organisatie zijn die in staat is om efficiënt uitvoering te geven aan de huidige zorgopdrachten en heeft hiervoor de ondersteuning van In voor zorg! ingeroepen. Het In voor zorg-traject van Stichting Humanitas vond plaats in 2 regio’s: Hoek van Holland (Humanitas aan Zee) en Rotterdam-Centrum (De Leeuwenhoek). De organisatie wil in staat zijn om efficiënt nieuwe zorgopdrachten uit te voeren:

  • Aanbestedingen winnen.
  • Maatschappelijke dienstverlening.
  • Extramurale zorg uitbreiden.

Beide locaties zijn binnen dit In voor zorg-traject gestart met een kaderstelling op het gebied financiën, evenwichtige teams en professioneel handelen. De teams zijn hierin meegenomen door werksessies en trainingen. In deze trainingen zijn onder andere professionele normen en kernwaarden vertaald naar eigen handelen en gedrag.

Op beide locaties is de situatie ingrijpend veranderd. De belangrijkste resultaten zijn:

  • De teams zijn ontwikkeld naar ‘Eigen regie’ teams’: teams krijgen duidelijk meer verantwoordelijkheden.
  • Contactverzorgenden kennen de Zorgzwaartepakketten (ZZP) van hun cliënten en er zijn geen ZZP overschrijdingen meer.

Meer informatie is te vinden in de Factsheet 'Hand in hand en op koers'.

Meer weten

Tags

Publicaties

4 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg