invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Stichting Eckmunde: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Stichting Eckmunde wilde de kwaliteit van zorg nog verder verbeteren. Om dreigende leegstand te voorkomen wilde Eckmunde zich in de markt onderscheiden door op het vlak van kwaliteit te excelleren. Hiervoor wilde de organisatie belevingsgerichte zorg ontwikkelen en dit organisatiebreed implementeren. In voor zorg! bood hierbij ondersteuning.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Stichting Eckmunde is afgerond op 28 november 2013.

Resultaten

 • Communicatie met cliëntsysteem is vergroot met behulp van Familienet, Ipads en gastdames/heren
 • Leidraad (bijdrage van) mantelzorg is onderdeel van de werkwijze
 • 2 nieuwe doelgroepen: religieuze ouderen en hun mantelzorgers in de buurt. Andere nieuwe doelgroepen in ontwikkeling (marketingplan)
 • Overheadpercentage afgenomen van 9,21 tot 5,8%
 • Ziekteverzuim afgenomen van 8,28 tot 6%
 • Tevredenheid medewerkers toegenomen van 7,3 tot 7,5, tevredenheid cliënten toegenomen van 8,3 tot 8,5
 • Veranderingsbereidheid (cultuurscan) toegenomen van 4,5 tot 6,9

Methode

 • Inventariseren van verbetersuggesties onder alle medewerkers, indelen in categorieën en werkgroepen samenstellen bestaande uit medewerkers, mix uit teams en afdelingen
 • Een coach op elke werkgroep die aanstuurt op resultaat
 • Plannen laten beoordelen door klankbordgroep, bij inzet van geld ook door MT
 • Medewerkers geïnformeerd en betrokken gehouden door middel van nieuwsbrieven, Yammer en grote medewerkersbijeenkomsten 

Vervolg

 • Werkwijze waarbij we uitvoerend medewerkers betrekken bij veranderingsprocessen blijven
 • Medewerkers met goede ideeën blijven de ruimte krijgen om hier zelf mee aan de slag te gaan.
 • De gedragscode blijft leidend in hoe wel met elkaar en onze cliënten omgaan. We houden hem levend o.a. in het werkoverleg.
 • We blijven samen werken op basis van volwassenheid.
 • Het marketingplan is input voor de jaarplannen 2014 en 2015
 • Diverse werkgroepen blijven ook na afloop van het project werken aan verbeteringen en nieuwe werkgroepen zijn ontstaan.

Organisatie

Stichting Eckmunde richt zich op cliënten uit Egmond. Onder het motto 'Samen zelfstandig' biedt zij ondersteuning aan, voornamelijk ouderen, op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Eckmunde wil de wensen, mogelijkheden en behoeften van haar cliënten leren kennen en samen met hen vertalen naar passende, afgestemde zorg en diensten. Zij houdt daarbij rekening met wensen op sociaal, psychisch en levensbeschouwelijk gebied.

Meer informatie

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg