invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Stichting de Waalboog: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Stichting de Waalboog is nu klaar voor de toekomst. Ze veranderde van een organisatie die gericht was op controle en ‘top-down’, naar een organisatie met een nieuwe balans tussen controle en vertrouwen. Zorgprofessionals krijgen en nemen weer hun eigen verantwoordelijkheid. In voor zorg! ondersteunde de organisatie in dit traject.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Stichting de Waalboog is afgerond in maart 2014.

Resultaten

  • Meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor de cliënt en meer betrokkenheid van familie en mantelzorgers
  • De financiële situatie is verbeterd. Een managementlaag is weg, meer kwaliteit binnen de afdelingen en de organisatie als geheel is meer toekomstgericht
  • Beweging bij de zorgprofessionals die gemotiveerder en pro-actiever zijn en meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Daarbij is de medewerkerstevredenheid aantoonbaar hoger en het ziekteverzuim lager
  • Veel ballast is opgeruimd en de organisatie is minder bureaucratisch geworden'; overbodige projectgroepen, werkgroepen, protocollen, documenten en regels zijn afgeschaft

Methode

Aan de hand van de zogenoemde Vijfsporen-aanpak heeft Stichting de Waalboog het transitieprogramma 'Ruimte voor de professional' handen en voeten gegeven:

  • Opruimen: niet alleen toevoegen bij veranderen maar ook opruimen en dingen niet meer doen
  • Visiecirkel en kompas: een compact, hanteerbaar, bruikbaar en inspirerend richtinggevend baken en toetsingskader voor het handelen van iedereen
  • Investeren in leiderschap: een goede balans tussen controle en vertrouwen, gekoppeld aan coaching, ontwikkeling en resultaat was de hoofdlijn
  • Een consistent uitvoeringsproces: met focus op samenhang tussen de strategische topdoelen en de uitvoeringsresultaten
  • Leren en ontwikkelen: praktijkgericht, met elkaar en van elkaar, horizontaal en verticaal, werken aan een lerende organisatiecultuur

Vervolg

De komende periode hoopt de organisatie nog meer winnen op onze sporen 4 en 5. Het wordt waar dat kan nog meer Waalboogbreed en de organisatie wil  leren om  successen te vieren en ervan te genieten met z’n allen.

Organisatie

Stichting De Waalboog is een organisatie voor zorg, welzijn en wonen. Verspreid over zes locaties in Nijmegen en Asten biedt De Waalboog zorg en behandeling aan 1100, voornamelijk intramuraal wonende, cliënten. Ze biedt zorg, behandeling, welzijn en huisvesting aan ouderen met verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden, aan jongere mensen met dementeringsproblemen en aan mensen in de terminale fase van hun leven.

Meer informatie

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg