invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Splendid Care is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Splendid Care wil een toekomstbestendige organisatie blijven. Hiertoe wilde zij de afhankelijkheid van de hoofdaannemer afbouwen en een directe relatie met het zorgkantoor aangaan. Deze oplossing biedt meer financiële ruimte aan Splendid Care, zodat zij beter kan investeren in haar zorgaanbod en medewerkersbeleid. In voor zorg! ondersteunde Splendid Care op weg naar zelfstandigheid.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Splendid Care is afgerond in maart 2014.

Resultaten

  • Eigen contract voor 3 kavels met Zorgkantoor Achmea
  • Bewustwording kwaliteit, inzicht in werken aan kwaliteit van zorg

Methode

  • Bijwonen Masterclasses BTN
  • Intervisie/bedrijfsbezoeken met andere kleine thuiszorgorganisaties
  • Coaching bestuur- en MT leden
  • Begeleiding procesverbetering (volgens Leanmethodiek) van AO/IC, planning, BIG, EVV-erschap
  • Vereenvoudiging HKZ, door handboek ‘kleine organisaties’
  • Ontwikkelen/implementatie beleid PR/communicatie
  • Training medewerkers

Vervolg

Het hoofddoel, zelfstandig contracteren, wordt geborgd door de jaarlijkse aanbesteding. Alle overige doelen (werkprocessen, EVV-erschap, personeelsbeleid, PR/marketing, klantgerichtheid, samenwerking MT/bestuur ) worden thema’s op de jaarkalender, waarbij het MT periodiek betreffende onderwerpen evalueert.

Organisatie

Splendid Care biedt thuiszorg in Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek. Het familiebedrijf is opgericht in 2006 en levert inmiddels zorg aan meer dan 150 cliënten. Splendid Care is een thuiszorgorganisatie die zich onderscheidt door persoonlijk contact, maatwerk naar de cliënt en haar visie ‘liefdevolle aandacht’. Splendid Care is gespecialiseerd in dementie en terminale zorg. Deze groep cliënten kunnen met de ondersteuning en zorg vanuit Splendid Care langer thuis blijven wonen.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg