invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

SMO Breda e.o.: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda en omstreken (SMO Breda e.o.) biedt een combinatie van voorzieningen in Breda en omgeving voor mensen met langdurende of acute problemen. In haar dienstverlening werkt de organisatie nauw samen met Novadic-Kentron. Om de integrale zorgverlening aan de doelgroep te verbeteren en daarmee een aantrekkelijke aanbieder en ketenpartner te worden, heeft SMO Breda e.o. ondersteuning gevraagd aan In voor zorg!

In voor zorg! ondersteunde SMO Breda e.o. bij het ontwikkelen en implementeren van een regionale zorgketen vanuit cliëntperspectief. Als relatief kleine organisatie ontbreekt het SMO Breda e.o. aan kennis en capaciteit om een dergelijk ketentraject zelfstandig vorm te geven. Het In voor zorg-traject ging daarom niet alleen om procesbegeleiding bij het oprichten van een zorgketen, maar ook om ondersteuning bij het borgen van de nodige competenties in de eigen organisatie.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van SMO Breda is gestart in december 2009 en is afgerond in mei 2012.

Methode

Om een succesvolle zorgketen Stichting SMO Breda e.o. en Novadic-Kentron op te richten, zijn de zorgverleningsprocessen van beide organisaties opnieuw ingericht:

 • Er zijn werkgroepen opgericht waarin onderdelen van het zorgproces worden uitgewerkt (aanmelding/intake, zorgplanning, logistiek en overdracht)
 • Concrete knelpunten zijn door de medewerkers besproken
 • De zorgplanningen zijn afgestemd op verslaafde dak- en thuislozen
 • De nieuwe zorgverleningsprocessen zijn geoefend met cliëntcases

Resultaten

 • Verslaafde dak- en thuislozen krijgen sneller zorg:
  • De behandeling bij Novadic Kentron start binnen 10 werkdagen
  • De crisisopvang en dag/nachtopvang vinden plaats binnen 24 uur
 • Een crisis van een verslaafde dak- en thuisloze wordt vaker voorkomen
 • Er is meer sprake van één traject doordat beide organisaties dezelfde instrumenten gebruiken en een gezamenlijk herstelplan. De verslaafde dak- en thuisloze hoeft niet meerdere keren aan meerdere organisatie zijn/haar situatie te vertellen.
 • Door de zorgketen is de samenwerking met de gemeente makkelijker.
 • Het zorgkantoor ondersteunt de invoering van de nieuwe werkwijze in de keten

Vervolg

SMO Breda e.o. en Novadic Kentron blijven de nieuwe werkwijze in de zorgketen borgen en verbeteren.

 • Er wordt herhaaldelijk gemeten hoe de nieuwe werkwijze in de keten in de praktijk werkt
 • De werkwijze wordt verfijnd waar nodig
 • De organisaties gaan andere ketenpartners inspireren om de zorgplanning aan te passen op de cliënt
 • Er worden gesprekken gevoerd met een GGZ-instelling om deel te nemen aan de keten

Organisaties

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda en omstreken biedt begeleiding en zorg aan mensen met langdurende of acute problemen. In 2011 waren er 180 medewerkers in dienst.

Novadic Kentron is het expertisecentrum voor verslavingszorg in Noord-Brabant. De organisatie richt zich op het voorkomen van problematisch middelengebruik en verslaving. In 2011 had Novadic Kentron 1160 mensen in dienst.

Meer informatie 

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg