invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Sherpa: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In het In voor zorg-traject bij Sherpa is gekozen voor het verhogen van de kwaliteit van bestaan van cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Door de professionaliseringsslag en de inzet van (nieuwe) methoden hebben medewerkers de mogelijkheid om proactief en preventief te werken met de cliënten. Vandaar uit werken zij aan de regie en zelfredzaamheid van de cliënt.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Sherpa is afgerond in juni 2014.

Resultaten

  • Sherpa biedt mensen met NAH ondersteuning met de methode ‘Hooi op je vork’. Dit is een model voor het ondersteunen van mensen met NAH, zowel ambulant als op woonlocaties en is gericht op het vergroten van de autonomie en eigen regie van de persoon en zijn/haar naaste(n). Via gesprekken met de cliënt en naasten krijgen medewerkers een duidelijk beeld van het zelfbeeld en ziekte-inzicht van de cliënt en wordt duidelijk wat de relatie tussen cliënt en familie is. Hiermee kan de organisatie beter aansluiten bij de unieke vragen van deze cliënten.
  • Professionals van Sherpa werken methodisch en zijn in staat om op hun handelen te reflecteren. Ze weten wat hun cliënten nodig hebben. En weten ook wanneer andere expertise nodig is. Sherpa biedt deze duidelijkheid en draagt dit uit in de regio.
  • Sherpa heeft 'De Waaier' ontwikkeld met instrumenten voor probleemverheldering, monitoring, doelbepaling en profilering van Sherpa in het werkgebied. Deze praktische instrumenten zijn beschikbaar voor alle medewerkers die binnen hun cluster een onderwerp willen uitdiepen en verbeteren.

Methode

Het traject is in fasen ingericht en uitgevoerd.

  1. De eerste fase (3 maanden) stond in het teken van inrichten, oriëntatie en verkenning. Er is een stuurgroep ingericht met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie. De stuurgroep richt werkgroepen in en formuleert de opdrachten aan de werkgroepen. Ook is er een klankbordgroep met een vertegenwoordiging vanuit cliënten en verwanten en ondersteunende diensten van Sherpa  opgericht.
  2. De tweede fase (3 maanden) stond in het teken van ontwerpen. De werkgroepen hebben ieder op basis van de resultaten uit de eerste fase, vanuit de stuurgroep vervolgopdrachten gekregen.
  3. Fase drie is de implementatiefase. Dit is de langste fase van het project, waarin de keuzes die in fase twee zijn gemaakt, in de praktijk zijn geïmplementeerd.
  4. Fase vier is de fase van borging en opschaling. De aanpak binnen het cluster NAH wordt beschikbaar gesteld aan de andere clusters.

Vervolg

Het cliëntprofiel, medewerkersprofiel en de werkwijze zijn geborgd in het zorgprogramma. De Waaier met de gebruikte methodieken is te vinden op de kwaliteitswijzer en voor heel Sherpa te gebruiken.

Organisatie 

Sherpa is een organisatie met een breed aanbod voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In totaal ondersteunt de organisatie ruim 1500 mensen op het gebied van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Het werkgebied van Sherpa is de Gooi- en Vechtstreek en de aanpalende gemeenten.

Meer informatie

 

Dossier(s)

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg