invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Servicecentrum Het Laar: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Samen met In voor zorg! wilde Servicecentrum Het Laar meer verantwoordelijkheid en zeggenschap laag in de organisatie leggen en het management een meer ondersteunende en coachende leiderschapsstijl laten aannemen. Door te gaan werken met zelfsturende en zelforganiserende teams hoopte de organisatie haar toekomsbestendigheid te waarborgen.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Servicecentrum Het Laar is afgerond op 10 maart 2014.

Resultaten

  • Zelforganiserende teams hebben bij Servicecentrum Het Laar geleid tot vermindering van management (-25%), verlaging verloop en ziekteverzuim (-1,2% en in vakantieperiodes - 3,4%), besparing op uitzendkrachten en staf en verhoging van medewerkers- en klanttevredenheid (> 8.2)l.
  • Door vereenvoudiging van de functie- en managementstructuur worden lijnen korter, informatie relevanter en reageren de medewerkers flexibeler.
  • Strategisch personeelsbeleid en teamontwikkeling zijn sneller haalbaar in de transitie door een hogere mate van mobiliteit en flexibiliteit van personeel.
  • Door de verschuiving van indirecte kosten naar direct budget, efficiënter werken, minder fouten en proactief reageren om storingen te voorkomen, zien we de werkdruk afnemen.
  • Ook zullen de gebruikte instrumenten, in het bijzonder de verbeteragenda en de trainingen gebruikt kunnen worden door andere organisaties.

Methode

De aanpak van Servicecentrum Het Laar bestond uit drie parallelle projecten.

  1. Het eerste project richtte zich op het aanleren van zelforganiserende competenties en vaardigheden aan de teams
  2. Het tweede traject was top down gericht op de herinrichting van de planning en controlecyclus bij zelforganiserende teams.
  3. Het derde traject richtte zich op het middenkader: training en coaching van teamleiding en teamcoaches gericht op coachend leiderschap en ondersteuning van teams.

Vervolg

Het project is omgebouwd naar een structureel veranderprogramma. De training van medewerkers wordt voortgezet en voor nieuwe medewerkers en leerlingen is in het inwerk- en begeleidingstraject ruimte gemaakt voor de organisatiecultuur.

Organisatie

Servicecentrum Het Laar is een woonzorgcomplex voor ouderen in Tilburg. Zij biedt een breed palet aan zorg en dienstverlening: van een steun in de rug voor zelfstandig wonende ouderen en thuiszorg tot en met verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg.

Meer informatie

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg