invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Samen Zwartsluis: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In het In voor zorg-traject ‘Samen Zwartsluis’ werkten Frion, Icare, RIBW, IJsselheem en de gemeente Zwartewaterland aan een gezamenlijke ambitie. De ambitie: meer welbevinden en minder zorg voor de inwoners van Zwartsluis. In ‘Samen Zwartsluis’ werd stapsgewijs toegewerkt naar een situatie waarin de burgers van Zwartsluis meer welbevinden ervaren en minder zorg gebruiken. Dat betekent dat het aanbod zal veranderen. De partijen wilden daarmee 5 concrete doelen realiseren:

  • Eén samenhangend aanbod van dagbesteding
  • Gebundelde vervoersvoorzieningen
  • Eén loket voor aanbod van ondersteuning en zorg
  • Bundeling van de avond-, nacht- en weekenddiensten en andere 24-uurs voorzieningen
  • Integratie ondersteuningsaanbod, welzijnswerk en activiteiten van vrijwilligers.

Doorlooptijd

Het traject liep van begin 2015 tot medio 2016

Resultaten

  • Meer afstemming en samenwerking is gerealiseerd ten aanzien van de dagbesteding. Partijen hebben gezamenlijk nieuwe vormen van dagbesteding gepresenteerd.  
  • Een slimme planning is uitgewerkt voor gezamenlijk vervoer vanuit alle organisaties, waarin alle wensen en kwaliteitseisen zijn meegenomen. Hier vindt nog nader onderzoek plaats. Ook is voor recreatief vervoer de zogenoemde Plus Auto Zwartsluis beschikbaar en wordt vaak gebruikt.
  • Begin september 2016 is het 'Samen Zwartsluis Punt' geopend. Dit is de plek waar inwoners, professionals en ondernemers van Zwartsluis terechtkunnen met vragen over welzijn, ondersteuning en zorg, de buurt en het leven van mensen.
  • Samenwerking ten aanzien van de nachtdiensten in de intramurale situaties wordt nu ingericht. Dit betekent dat meerdere organisaties nu gestroomlijnd gebruikmaken van elkaars faciliteiten. Voor de inwoners van Zwartsluis betekent dit dat altijd en dichtbij een verpleegkundige bereikbaar is.

Methode

Het startpunt was een behoeftepeiling onder de inwoners van Zwartsluis en in het bijzonder bij mensen die zorg of ondersteuning ontvangen. Waar hebben zij daadwerkelijk behoefte aan? Daarna hebben professionals opdracht, tijd, ruimte en steun gekregen vanuit hun organisaties om te ontwikkelen. Om met elkaar in gesprek te gaan en daadwerkelijk vernieuwingen te realiseren.

Organisatie

In Zwartsluis is onder de noemer Samen Zwartsluis een netwerkorganisatie ontstaan. Gestart vanuit samenwerking tussen vijf welzijns- en zorgorganisaties en de gemeente Zwartewaterland: Icare, IJsselheem, Frion, RIBWGO, De Kern en de gemeente Zwartewaterland. Zwartsluis is een hechte gemeenschap met ongeveer 4.800 inwoners.

Het project Samen Zwartsluis wordt najaar 2016 uitgebreid naar en ingebed in de hele gemeente met als merknaam Samen Zwartewaterland.

Meer informatie

Tags

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg