invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

RSZK: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) is een organisatie met 9 verpleeg- en verzorgingshuizen en 2 zorgboerderijen. Het werkgebied is de Kempen, Veldhoven en Waalre. Mensen met een dementiesyndroom kunnen gebruik maken van het aanbod van de interne zorgketen RSZK, die weer aansluit bij de regionale keten dementie.

RSZK wil de samenhang in de interne dementieketen verbeteren. In voor zorg! ondersteunde hierbij. Te veel overplaatsingen van bewoners en gebrek aan verbinding tussen de lagen van de organisatie zorgden ervoor dat RSZK het roer omgooide in het primaire proces en het sturingsmodel. Van losstaande bedrijfsonderdelen naar denken en doen vanuit het totaal.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject is gestart in april 2010 en is afgerond in oktober 2013.

Methode

RSZK gooide in het primaire proces en in het sturingsmodel het roer om en ging van losstaande bedrijfsonderdelen naar denken en doen vanuit het totaal. Dit zorgde voor een systeemaanpak op 2 niveaus:

 • Familiezorg: betere afstemming in de zorgdriehoek cliënt - familie - RSZK
 • Netwerksturing: meer zelforganisatie van medewerker en manager

Concreet betekende dit:

 • installatie programmaraad naast de hiërarchische lijn
 • opzet van 6 werkgroepen met opdracht vanuit de programmaraad
 • in kaart brengen van bestaande en gewenste interne RSZK keten dementie
 • vaststellen van nieuwe keten dementie met systematische aanpak familiezorg als rode draad
 • vastleggen afstemmingsmomenten in zorgdriehoek cliënt - familie - RSZK
 • pilot op 4 afdelingen om werkprogramma vast te stellen
 • uitrol van het werkprogramma (kick-off, metingen regelruimte/werklast, scan leerstijl/leerklimaat, bijeenkomsten familiezorg voor team en familie, vaststellen teamportfolio)
 • spiegeldagen met MT's m.b.t. programmatisch sturen

Resultaten

RSZK heeft met een systematische aanpak van familiezorg en een vernieuwende sturingsaanpak de dementiezorg terug op de kaart gezet. Met cliënt en familie wordt eerder in het werkproces, vaker en beter afgestemd. De zelforganisatie van medewerkers en management is toegenomen. De successen in dementiezorg zijn voor de Raad van Bestuur van RSZK een overtuigend argument om in de totale bedrijfsvoering de programmatische aanpak door te voeren.

 • De methodische aanpak familiezorg werd op 21 dementieteams ingezet
 • Programmatisch werken werd ontworpen en geimplementeerd
 • De zelforganisatie van medewerkers nam met 45% toe op de 4 pilotafdelingen
 • De afstemming in de zorgdriehoek cliënt - familie - RSZK vindt plaats voorafgaand aan wonen in RSZK
 • Bij familiegesprekken worden voortaan alle voor de cliënt belangrijke anderen uitgenodigd
 • Doelmatigheid is verbeterd, bijv. door welkomstgesprek te ontdoen van overbodig administratief werk
 • Hogere clienttevredenheid: op de meeste locaties verbeterden de ervaringen van cliënt en familie op het gebied van bejegening en privacy.
 • Per team en per teamlid is een portfolio met leerdoelen gemaakt
 • Er is gestart met een integrale aanpak voor de jaarplannen  2013 voor strategienota

Vervolg

RSZK blijft investeren in de borging van de nieuwe keten dementie.

 • De implementatie van de zorgdriehoek wordt uitgebreid naar somatiek en revalidatie
 • Het programmatisch werken geeft de Raad van Bestuur en het management een praktisch handvat voor het integraal werken. Het strategisch beleid wordt uitgewerkt aan de hand van programmalijnen, op basis van de succesvolle programmalijn dementie.

Organisatie

Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) is een organisatie met 9 verpleeg- en verzorgingshuizen en 2 zorgboerderijen. Het werkgebied is de Kempen, Veldhoven en Waalre. RSZK biedt zorg op maat, variërend van ondersteuning bij dagelijkse handelingen tot intensieve verpleeghuiszorg. Daarnaast zijn er woningen waar ouderen met een kleine aanpassing zelfstandig kunnen wonen.

Meer informatie

Tags

Publicaties

8 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg