invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Rosengaerde: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Teams die zelfstandiger en professioneler zijn, waarbij leidinggevenden op afstand een coachende rol hebben, dat is de kern van de veranderingen waarvoor Rosengaerde bij In voor zorg! aanklopte. De cliëntregie staat bij de zelfsturing centraal.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Rosengaerde is afgerond in juni 2014.

Resultaten

 • Medewerkers kunnen zelfsturend werken en zijn hierdoor (nog meer) betrokken en tevreden:
  - Door de hele organisatie heen zijn medewerkers, actiever dan voorheen, betrokken bij externe initiatieven/netwerken en ontwikkelingen.
  - Er is veel animo voor scholing en deskundigheidsontwikkeling.
  - Het ziekteverzuim is laag (3,6%).
 • De kanteling naar zelfsturing geeft medewerkers de vrijheid om meer in te spelen op de vragen van de cliënt / klant. Vraaggerichte zorg is hierdoor mogelijk.
 • Er is een volledig werkende planning en control-cyclus. Periodiek wordt de realisatie van de begroting, de formatie, het verzuim en de bezettingscapaciteit teruggekoppeld op het niveau van zelfsturende teams (voorwaarde voor zelfsturing).
 • Van overnemen naar ondernemen. Doordat teammanagers meer de rol van teamcoach krijgen, is er voor hen ruimte vrijgekomen voor andere taken zoals oriëntatie op de omgeving, meedenken in de beleidsontwikkeling en de koers van de organisatie . Sturen op afstand wordt steeds meer gemeengoed (MT, bestuur en teammanagers). Door oefening, coaching en met elkaar te praten.

Methode

In het verandertraject stonden twee punten centraal:

 1. Organisatieverandering: aandacht voor voorbereiding, communicatie, fasering en implementatie.
 2. Ontwikkelaanpak: iedereen kan en mag mee ontwikkelen. Rosengaerde hanteert het uitgangspunt dat echte verandering en verbetering een resultaat is van intrinsieke motivatie en dat het aan de organisatie is om optimale omstandigheden te creëren waarbinnen deze motivatie tot haar recht kan komen. De richting waarheen was helder. Zelfsturing als middel om cliëntregie te stimuleren, meer verankering binnen de gemeenschap te creëren en de kwetsbaarheid van de organisatie te beperken.

Vervolg

De planning en control cyclus loopt als een rode draad door de bedrijfsvoering heen en monitort de resultaten.

 • Hoge mate van participatie bij de beleidsvoorbereiding verbetert het draagvlak en verbreedt de ingezette verandering en ontwikkeling.
 • Het informatiedashboard wordt breder ingezet naar de teams.
 • Teams en teammanagers krijgen voorlopig ondersteuning van een coach.
 • Bestuur en MT monitoren de verandering en blijven attent op de verdere ontwikkeling

Organisatie

Woonzorgcentrum Rosengaerde is gevestigd in Dalfsen. Zij biedt verzorging, verpleging, behandeling en overige dienstverlening aan ouderen en andere zorg-/verpleeg- en hulpbehoevenden. De organisatie verleent diensten aan zo'n 225 cliënten. Zij richt zich op een woonomgeving waarbij de cliënt zich daadwerkelijk thuis kan voelen

Meer informatie

 

Dossier(s)

Tags

Publicaties

2 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg