invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

RIBW ZWWF: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Om beter te kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag heeft RIBW ZWWF een pilot digitale begeleiding met beeld uitgevoerd. Door deze begeleiding is face-to-face contact tussen cliënten en medewerkers mogelijk, en is er sprake van grotere flexibiliteit voor zowel cliënt als medewerker. In voor zorg! begeleidde deze pilot.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van RIBW ZWWF is afgerond in november 2013.

Resultaten

  • Inzet van digitale begeleiding met beeld verhoogt de efficiency; begeleiders kunnen makkelijker en sneller in contact komen met hun cliënt en zo kunnen crisissituaties voorkomen worden. De combinatie van fysieke begeleiding en digitale begeleiding zorgt voor substitutie (overal tot nu toe van 14%). Dit heeft geen weerslag op de ervaren kwaliteit van dienstverlening.
  • Doordat er aanvullende financiële maatregelen zijn, is de inzet van digitale begeleiding met beeld een prima investering. Wanneer deze maatregelen vervallen, moet er scherp gestuurd worden om inzet betaalbaar te houden. Daarom is er gekozen voor het zelf aanschaffen van de apparatuur en beperkte externe ondersteuning bij mutaties en calamiteiten. Wanneer 25% van de huidige productie digitaal wordt verleend is een business case zonder aanvullende financiering mogelijk.
  • Door inzet van digitale begeleiding kunnen er meer mensen geholpen worden met minder middelen. De gekozen apparatuur biedt cliënten tevens de mogelijkheid hun zelfredzaamheid te vergroten door gebruik te maken van bruikbare apps, social media, beeldcontact met mantelzorgers en andere professionals, mailcontact en sms via Wi-Fi.

Methode

In co-creatie met alle betrokkenen is bepaald waaraan techniek moest voldoen, welke beleidsregels voor financiële tegemoetkoming zouden kunnen zorgen en wat er intern moest gebeuren om dit traject succesvol te laten verlopen.

Vervolg

  • Meerdere aanbieders van zorg, behandeling en diensten ontsluiten op de iPad van cliënten RIBW ZWWF. Cliënten hebben de wens uitgesproken dat ze dit graag willen.
  • Samenwerking uitwerken met de gemeente Zaandam. Zijn de iPads inzetbaar om verdere zelfredzaamheid te realiseren. De gemeente Zaandam werkt met sociale wijkteams, een digitale keten op de iPad zou een innovatieve aanvulling kunnen zijn op het sociale wijkteam.
  • Aandeel digitale begeleiding met beeld verhogen naar 25% van de productie uren en uitrollen naar 100% van de ambulante cliënten (uitzonderingen daar gelaten).

Organisatie

De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) biedt (woon)begeleiding aan mensen met chronische psychiatrische en/of psychosociale problemen. Werkgebied van de organisatie zijn de Zaanstreek, Waterland en West-Friesland. RIBW ZWWF heeft 300 medewerkers en ongeveer 850 cliënten in de zorg, waarvan ca. 600 cliënten met ambulante dienstverlening.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg