invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Seniorenresidentie Ruitersbos: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Seniorenresidentie Ruitersbos is een zelfstandige zorgorganisatie in Breda en deelnemer aan In voor zorg!. De zorgorganisatie biedt momenteel intramurale verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt Ruitersbos extramurale zorg en dagbesteding in de wijken. De focus van het In voor zorg-traject, Durf (Ont)Keten (DOK) genoemd, ligt op bewonersbewust werken vanuit eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit, aandacht voor familie en vrijwilligers en focus op welzijn en welbevinden. In dit verandertraject gaat Ruitersbos uit van de kracht van haar bewoners en familie én van haar medewerkers. Aan In voor zorg! is ondersteuning gevraagd bij het realiseren van de volgende doelstellingen:

  • Cultuurverandering: van aanbodgericht naar vraaggerichte zorg
  • Herstructurering: organiseren van kleinschalige teams rondom de bewoners
  • Herinrichting van processen waarbij de (zorg)behoefte en wensen van de bewoners leidend zijn
  • Andere oriëntatie op de leefomgeving van de bewoner, waar naasten en vrijwilligers integraal onderdeel van uitmaken

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf eind 2014 tot medio 2016.

Resultaten

  • In Ruitersbos is een stap gezet naar bewonersbewuste zorg. In de organisatie gaan medewerkers in gesprek met het team, mantelzorgers en vrijwilligers over hoe ze dat vorm willen geven in de praktijk. Kleinschalige teams zijn ingericht rondom de bewoners. Welzijn staat voorop binnen Ruitersbos. Bewoners geven aan dat ze de kleinschalige teams met huiskamers erg prettig vinden.
  • De gemiddelde score op tevredenheid bij teams is gestegen van een 6,9 in december 2015 naar een 7.5 in 2016.
  • Om vorm te geven aan het vormen van een leefgemeenschap met familie verwanten en vrijwilligers is het volgende gedaan: bottom-up familiebeleid geformuleerd met alle betrokkenen, nieuwsbulletin voor familie en bewoners, familieavonden, tevredenheidsonderzoek bij familieleden, jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst en per afdeling zijn er aanspreekpunten benoemd.
  • De instroom van vrijwilligers is groot. Voldoening onder vrijwilligers is hoog met name bij vrijwilligers die in contact komen met de bewoners en die op zorggroepen werken. In de organisatie is een vrijwilligersbeleid vastgesteld.
  • Op het gebied van teamontwikkeling zijn ook dingen veranderd. Medewerkers komen weer met eigen ideeën, niet goed functioneren wordt besproken en opgevolgd en naast interne coaches worden ook verpleegkundig specialisten en kwaliteitsverpleegkundigen als coach ingezet. Medewerkers hebben ruimte gekregen én genomen om verbeteringen in het eigen werk door te voeren zoals een continu rooster. Er is persoonlijke aandacht voor alle medewerkers. Een goed bezocht inloop uur bij de bestuurder, teammanagers richten aandacht op teams en zijn op de werkvloer. Ook is er plaats voor scholing, begeleiding en opleiding.

Organisatie

Seniorenresidentie Ruitersbos is een zelfstandige zorgorganisatie in Breda, passend bij de sfeer van de omringende wijken Ruitersbos, Boeimeer en Ginneken. De voorzieningen zijn op één terrein gesitueerd aan de Boeimeerweg 2 aan de rand van het Mastbos. Ruitersbos biedt momenteel intramurale verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt Ruitersbos extramurale zorg en dagbesteding in de wijken.

Meer informatie

Tags

Publicaties

3 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg