invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Reinaerde: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Reinaerde wilde leren effectief te sturen op het uitvoeren en realiseren van de koers. Om de zorg in de toekomst te waarborgen had Reinaerde het beleidsplan “Sterk in ontwikkeling” opgesteld met 3 hoofdpunten:

 1. Cliënten doen meer zelf.
 2. Medewerkers hebben de ruimte.
 3. De organisatie is eenvoudiger.
 4. De financiën zijn voorbereid op de toekomst.

In voor zorg! ondersteunde de organisatie bij het verder vormgeven van dit ontwikkelingsplan. Een coach begeleidde het management op het gebied van leiderschap en een andere coach hielp hen bij het realiseren van een meer ontwikkelingsbereide cultuur onder de medewerkers.

Doorlooptijd

Het traject heeft gelopen van voorjaar 2014 tot eind 2015.

Resultaten

Er zijn resultaten behaald ten aanzien van de aansturing door het managementteam:

Het managementteam stuurt effectiever, onder andere door veranderingen in de overlegvorm, aangescherpte doelen en prestatie-indicatoren in de Balance Score Card.

 • De leden van het managementteam bereiden de managementsessies voor die sturen op hoofdlijnen mogelijk maakt.
 • Het sturen in de regio’s verloopt effectiever.
 • De executiekracht is groter: de organisatie kan sneller inspelen op de herziene Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • De leden van het managementteam kennen de ambitie en strategie en het daarbij horende leiderschap.

Ook zijn er resultaten gerealiseerd met betrekking tot de cultuur- en gedragsverandering:

 • Het aantal initiatieven en initiatiefnemers is toegenomen, de meeste hiervan hebben betrekking op ‘cliënten doen meer zelf’ en ‘medewerkers hebben de ruimte’. De output is fors (verhalen, filmpjes, producten).
 • De houding is veranderd naar ‘zelf onderzoeken wat nodig is’.
 • De focus is veranderd naar eigen praktische oplossingen en naar meedoen en initiatief nemen.
 • Woorden die horen bij de nieuwe cultuur zijn: plezier, zin, trots, delen, durf, samen, creativiteit, energie.

Het financieel resultaat uit nieuw ondernemerschap blijft nog wat achter. Wel wordt er efficiënter en zuiniger gewerkt.

Methode

Reinaerde heeft gekozen voor verandering via ontwikkeling. Door aandacht te besteden aan de aansturing door het management en het uitnodigen en stimuleren van medewerkers om met initiatieven te komen is de organisatie in staat geweest om een cultuuromslag in gang te zetten. Naast initiatieven met een betrokken rol van cliënten die waarde toevoegen aan de maatschappij, zijn er verschillende initiatieven die op de medewerkers zijn gericht. Initiatieven worden aan elkaar gepresenteerd op tweewekelijkse ontwikkelbijeenkomsten.

Organisatie

Reinaerde richt zich op kinderen, jeugd en volwassenen met een verstandelijke beperking, niet-aangeboren-hersenletsel of een lichamelijke beperking. De organisatie levert in overleg met de cliënten en hun vertegenwoordigers ondersteuning en zorg op maat bij werk, dagbesteding en wonen. Reinaerde werkt vanuit de gemeenten in de gehele provincie Utrecht vanuit ruim 400 locaties en bij mensen thuis, op het werk of op school kunnen cliënten en hun familie terecht.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

Publicaties

12 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg