invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Raffy/Pelita: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Al vanaf de jaren '50 vervullen Woonzorgcentrum Raffy en Stichting Pelita een betekenisvolle rol voor de Indische en Molukse ouderen op het gebied van welzijn en zorg.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Raffy en Pelita liep van juli 2011 tot januari 2014.

Methode

Het traject van Raffy en Pelita kende drie fases:

 • Fase 1: Naar boven brengen van impliciete cultuurspecifieke kennis en ideeen bij medewerkers
 • Fase 2: Structureren van informatie om tot producten, prijzen, businesscase en organisatie te komen. Het trainen van 6 tot 8 medewerkers om kennis en kunde aan andere organisaties over te dragen
 • Fase 3: Producten toetsen bij klankbordgroep en in een pilot bij 3 andere zorgorganisaties. Coachen van de projectleider.

Resultaten

Nog niet eerder is vanuit cultuurspecifieke kennis een andere zorgattitude in een (zorg-)programma ingebracht. Raffy en Pelita doen dit vanuit een door hen ontwikkeld programma, genaamd Djalan Pienter. Het programma heeft gezorgd voor een gedragsverandering van medewerkers door meer kennis van de achtergrond en leefwereld van cliënten. Hierdoor ontstaat wederzijds contact, begrip en vertrouwen (ook bij mantelzorgers).

Raffy en Pelita hebben hun kostbare cultuurspecifieke kennis bewerkt en beschikbaar gesteld in de vorm van 3 zorgproducten:

 • De basismodule Scholing Cultuurspecifieke Zorg, met o.a. als resultaat:
 • Cultuurspecifiek cliëntprofiel:
  • helpt het zorgleefplan cultuurspecifiek te maken
  • zorgt voor meer begrip voor het gedrag en de wensen van de cliënt, en de familie van de cliënt
  • geeft handvatten die bijdragen aan het tot standkomen van een vertrouwensrelatie met de cliënt
  • Zie ook Cultuurspecifiek cliëntprofiel
 • Stappenplan om te komen tot een cultuurspecifieke ontmoeting

Er is een businessplan gemaakt om deze producten uit te zetten. Djalan Pienter heeft bovenstaande producten getoetst bij Humanitas, Woonzorgcentrum Haaglanden en St. Jacob, en de resultaten zijn veelbelovend.

Vervolg

Na afronding van het In voor zorg-traject gaat Djalan Pienter als volgt verder:

 • Djalan Pienter gaat van project naar een programma met een eigen juridische entiteit (cooperatie of vereniging)
 • Natuurlijke uitwisseling met moederorganisaties door het inlenen van medewerkers verstevigt draagvlak en enthousiasme Djalan Pienter
 • Maken van intentieverklaringen pilotdeelnemers, waaronder concrete afspraken als een jaarlijkse inspiratiedag.
 • Vergroten betrokkenheid van pilotdeelnemers door eventuele deelname aan de cooperatie of vereniging
 • Verbreding van de markt door de connectie met netwerkpartners
 • Optimaliseren van de website van Djalan Pienter (externe link)

Organisaties

Raffy levert een breed aanbod van zorgverlening aan Indische en Molukse ouderen: verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, dagverzorging, zorg thuis en maaltijdservices.

Stichting Pelita is een landelijke organisatie die maatschappelijk werk- en dienstverlening biedt aan de Indische en Molukse oorlogsgetroffenen. Pelita heeft een wettelijke taak in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen.

Meer informatie 

 

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg