invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Protestantse Zorggroep Crabbehoff: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zorggroep Crabbehoff is een zorgorganisatie in Dordrecht. De zorginstelling heeft verschillende verpleeghuizen, verzorgingshuizen en woonvoorzieningen in de zorgkantoorregie Waardenland. In voor zorg! heeft geholpen bij het opzetten, implementeren en borgen van een cultuur- en gedragsverandertraject rond zingevingsgericht werken bij Zorggroep Crabbehoff. Hierbij hebben de kernwaarden en de visie van de organisatie een belangrijke rol gespeeld. Het verandertraject had de volgende doelstellingen:

 • De mensgerichte visie wordt via zingevingsgericht werken herkenbaar, merkbaar en voelbaar voor cliënten en medewerkers;
 • Meer relaties en dialogen tussen medewerkers, cliënten en hun familie;
 • Minder probleemgerichte communicatie
 • Cliënten zullen merken dat: wensen gehoord worden, leefstijl blijft hetzelfde, meer eigen regie, familie participatie in de zorg- en dienstverlening en het zorgleefplan persoonlijke zingevingsgerichte aspecten bevat;
 • Medewerkers zullen merken dat: werken bij PZC bijdraagt aan eigen ontwikkeling en zingeving, meer rust en plezier op de afdeling en oprechte aandacht aan cliënt zorgt ervoor dat medische klachten verminderen.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf juni 2011 tot november 2012

Resultaten

Bij zingevingsgericht werken staat de (zorg)relatie centraal: 'Wat wenst u, wat kunnen wij?' 'Zij aan zij elkaar bijstaan in het zorgproces', aldus de Crabbehoff.

 • Zingevingsgericht werken en spirtualiteit maken evenals de aandacht voor palliatieve zorg, deel uit van het beleidsplan.
 • In het beleidsplan is uitdrukkelijk aandacht voor 'het welzijn' van de bewoners en van de medewerkers.
 • Er komt een vervolgtraject op het gebied van scholing.
 • Structureel wordt personeel en budget vrijgemaakt om de aandacht op dit gebied van de visie van PZC, te waarborgen
 • Communicatie wordt doorgevoerd in de vorm van 'boekjes' die tezamen een bundel gaan vormen op het gebied van zingevingsgericht werken.
 • Uit de CQ meting komt dat op alle locaties/afdelingen cliënten een verbetering in de zorg (behandel-/leefplan) ervaren. Daarnaast scoren de intramurale locaties/afdelingen beter op de inspraak, overleg en informatievoorziening.

Organisatie

Zorggroep Crabbehoff is een zorgorganisatie in Dordrecht. 600 medewerkers bieden diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De specialistische zorg in het verpleeghuis is gericht op cliënten uit de gehele regio. Zorggroep Crabbehoff is werkzaam in de zorgkantoorregio Waardenland.

Meer informatie 

Tags

Publicaties

4 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg