invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Stichting Prisma: resultaten In voor zorg!-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De doelstelling van het traject was om het nieuwe organisatieonderdeel Prisma Transformatie als netwerkorganisatie in de markt te zetten, met een krachtige inhoudelijke dienstverlening in het sociale domein, waarbij de volgende 3 thema’s centraal stonden:

 • Merk: bepaling en vertaling visie en strategie in een heldere positionering en programma
 • Business-model: met ruimte voor vernieuwing en meerwaarde
 • Cultuur: Hoe neem je mensen mee in een ondernemende netwerkcultuur?

In voor zorg! hielp Prisma bij de positionering, de inrichting en uitvoering van Prisma Transformatie.

Doorlooptijd

Het In voor zorg!-traject startte begin 2014 en heeft een jaar geduurd.

Resultaten

 • Een pilot met 4 gemeenten en 5 extra ketenpartners om de ondersteuningstool te testen.
 • Een leergang voor de ondersteuningstool
 • Positionering als toegankelijke, snelle organisatie die inzet op constructieve samenwerking.
 • Aandacht voor wat WLZ en Jeugd/WMO van elkaar kunnen leren en hoe zij beter kunnen samenwerken.
 • Nieuwe vormen van afschalen van individuele begeleiding die nu al 20 tot 30% van de begeleiding uitmaken: WhatsApp, skype, apps, groepsbegeleiding, individuele begeleiding, ontmoeting, cursus of een gecombineerd aanbod.
 • Succesvolle overname van de extramurale zorg van organisatie Sovak met 100 cliënten en 8 medewerkers.

Methode

 • Prisma werkte bij de ontwikkelingen met kleine teams waarbij ook gemeenten waren betrokken.
 • Het overleg in kern- en bidteam was gestructureerd met heldere afspraken.
 • Er is pilot ondersteuningstool opgezet om gezamenlijk ervaringen en resultaten te meten.
 • Door de organisatie goed te informeren over de vernieuwing, is er binnen Prisma een aantal zaken omarmd zoals een kernteam WLZ en aantal werkwijzen voor WMO die voor WLZ ook goed kunnen werken.
 • Er is een teamsessie aan de hand van drijfveren (Realdrives) en meditatie gehouden. Dit heeft team dichter bij elkaar gebracht. Zo ook het coördinatieteam waar maandelijks alle operationele zaken behandeld worden.

Organisatie

Prisma levert sinds 110 jaar zorg aan zo’n 2.300 mensen met een verstandelijke beperking in West- en Midden-Brabant op 137 locaties. Al vanaf het ontstaan kent Prisma een sterke inzet voor vorming, onderwijs en arbeidsparticipatie. Het uitgangspunt is volwaardig burgerschap met veel ruimte voor individuele keuzes.

Meer informatie

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg