invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Prinsenstichting: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Naast de impact van de kabinetsplannen zag Prinsenstichting ook een inhoudelijke en kwalitatieve ontwikkeling die consequenties had voor de organisatie: burgers stimuleren eerst zelf een probleem op te lossen, met hulp van familie en kennissen en professionele hulp daarna aanvullend inzetten. Prinsenstichting wilde daarom flexibeler worden en meer met zelforganisatie gaan werken.

De teams hebben binnen deze nieuwe organisatie de vrijheid gekregen om zelf te organiseren wat nodig is ten aanzien van Regie Om de Cliënt (ROC) en Regie Op Locatie (ROL). Bij alles wat men doet voor de cliënt vraagt men zich af wat ‘de bedoeling’ is. Wat willen de cliënt en zijn ouders bereiken? Waarom en op welke wijze? En hoe kunnen wij hen ondersteunen? Met hulp van In voor zorg! heeft Prinsenstichting de nodige veranderingen gerealiseerd zodat men vanuit ‘de bedoeling’ de zorg aanbiedt.

Doorlooptijd

Het traject liep in 2015.

Resultaten

 • Ondersteuningsvisie, kernwaarden en besturingsfilosofie gedefinieerd.
 • Van 27 leidinggevenden terug naar 11 en 5 teamcoaches (besparing van 1 miljoen euro).
 • 5 werkgroepen in plaats van meer dan 100: besparing van zo’n 19.000 mensuren.
 • 100 teams getraind over zeggenschap, zelforganisatie en samenwerking. 75 teams kregen een vervolgtraining.
 • Leidinggevenden volgden een leiderschapsontwikkeltraject.Teamcoaches kregen supervisie, training en een opleiding.
 • Budgetten zijn belegd bij de regiomanagers.
 • Focus op creëren van een gelukkig leven.

Methode

 • Samen met de coaches van In voor zorg! is gewerkt aan organisatieontwikkeling (bottom up, rollen, samenwerking) en –verandering (inrichting, systemen).
 • Gebruik gemaakt van werkmethode met ‘wolken’ met de driehoek medewerker, cliënt, naasten met specifieke aandachtsgebieden en vraagstukken. De wolken kregen trekkers die met elkaar overlegden.
 • Daarnaast was er een kernteam met de directeur, programmamanager en twee In voor zorg!-coaches.
 • Gedurende het traject was er voortdurend veel aandacht voor communicatie.

Organisatie

Prinsenstichting ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zaanstreek- Waterland en West Friesland. Met ongeveer 1200 medewerkers en ruim 400 vrijwilligers helpt zij 600 intramurale en 400 ambulante cliënten om zoveel mogelijk hun eigen leven te leiden. De woningen liggen verspreid door de regio, en voor een deel in de directe nabijheid van het hoofdkantoor.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

Publicaties

6 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg