invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Pluryn: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Pluryn is al enkele jaren bezig met een fundamenteel vernieuwingsproces van haar dienstverlening aan mensen met complexe (meervoudige) problematiek. De focus ligt daarbij op de participerende cliënt, als primaire eigenaar van zijn eigen zorgproces. Met een ambitieus eHealth programma wilde Pluryn de transitie realiseren van een traditionele zorgorganisatie naar een blended care’- en ondersteuningsorganisatie waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van eHealth technologieën.

In voor zorg! heeft coaching kunnen inzetten voor de uitwerking van de eHealth vraagstukken langs twee lijnen:

 1. Strategisch met als doel het borgen van eHealth naar een stevig, gericht, gestructureerd en strategisch ingebed eHealth programma binnen Pluryn.
 2. Voor implementatie met als doel het invoeren van het zelfmanagementportaal Quli, binnen de dienstverlening en het nader uitwerken en aanscherpen van de veranderkundige aanpak.

Doorlooptijd

Het traject liep van juli 2014 tot begin 2016.

Resultaten

Borgen van eHealth:

 • Met bestuur, directie, OR en cliëntenraad zijn de uitgangspunten en visie rondom de inzet van eHealth vanuit de verschillende organisatiegeledingen vastgesteld.
 • Met de managers van resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE) zijn programmacontracten opgesteld en die zijn meegenomen in de PC-cyclus van 2015. Hierin zijn de te behalen doelen en resultaten van de RVE rondom eHealth geconcretiseerd.
 • Binnen Pluryn loopt ook het strategische programma Kompassie om de processen rondom de cliëntvraag structureel te verbeteren en te sturen. Binnen Kompassie kan men teamdoelstellingen voor eHealth opnemen. eHealth is gepositioneerd binnen een nieuw directoraat Kwaliteit van Zorg en Innovatie.

De implementatie en borging van Quli in het primaire proces is gestart op 7 RVE’s.

 • Zorgprofessionals ervaren Quli met name als een aanwinst ervaren voor regie en zelfstandigheid van cliënten, het beter uitvoeren van taken en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van begeleiding. Een deel van hen vindt daarnaast dat Quli ervoor zorgt dat cliënten meer dagstructuur hebben, zij meer aandacht kunnen geven aan cliënten, cliënten beter persoonlijke doelen kunnen bereiken en dat cliënten meer tevreden zijn over de begeleiding.
 • Cliënten ervaren met name op het gebied van zelfstandigheid, het uitvoeren van taken en dagstructuur. Het zorgt er bovendien voor dat zij hulp krijgen op het moment dat zij het nodig hebben en zij voelen zich zelfverzekerder.

Aantal gebruikers:

 • 340 medewerkers hebben een Quli account (35% van de medewerkers gebruikt Quli actief).
 • Ongeveer 300 cliënten hebben een account (10 tot 20% van de cliënten gebruikt Quli regelmatig).
 • De meerderheid van de cliënten en medewerkers wil Quli in de toekomst blijven inzetten en men denkt ook dat het voor meer cliënten geschikt is dan waarbij het nu wordt ingezet.

Het koppelen van individuele doelen uit het Elektronisch Individueel Plan aan de ondersteuning met Quli vraagt in de praktijk extra aandacht. Ook de technische aspecten van Quli en gebruiksvriendelijkheid zullen verbeterd moeten worden.

Methode

De veranderkundige aanpak Servicedesign Thinking is leidend geweest bij de implementatie van Quli en is gericht op het bouwen van een gemeenschappelijke basis en het creëren van betrokkenheid en draagvlak.

Uitgangspunten bij de aanpak waren:

 • Mensen centraal stellen. Begrijpen we de klant?!
 • Co-creatie: Iedereen kan creatief zijn.
 • Ontwerpende mentaliteit.
 • De diensten visueel en tastbaar maken.
 • Een holistische benadering waarbij de context van belang is.

Door scholingen, workshops, het delen van ervaringen, co-creatie met collega’s, cliënten en anderen is Quli vormgegeven binnen Pluryn (bottom-up en top-down). Er is een brede communicatiecampagne ingezet (brief met folders, online informatieportaal, posters, animatie en e-learning). In een masterclass innovatie hebben betrokken clusterleiders en Super Key Users (innovators en early adaptors) ervaring op kunnen doen met de te gebruiken verandermethodieken. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het draagvlak voor de inzet van Quli.

Organisatie

Pluryn ondersteunt cliënten, met name jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek (gedragsproblematiek, (meervoudige) handicaps, ontwikkelingsachterstand, psychische kwetsbaarheid en/of problemen in het sociaal systeem). Pluryn telt tien vestigingen en meer dan 250 locaties. Circa 3500 medewerkers leveren zorg aan circa 2.850 cliënten.

Meer weten

Publicaties

22 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg