invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ParkinsonNet: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen. De netwerken zijn geconcentreerd rond één of meerdere maatschappen Neurologie van de regionale en academische ziekenhuizen. Inmiddels zijn al 2.257 in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners aangesloten bij het landelijke ParkinsonNet.

Uit meerdere analyses is gebleken dat de aanpak van ParkinsonNet de zorg kwalitatief beter maakt, dat het aantal ziektecomplicaties aanmerkelijk afneemt, en dat de Parkinson-zorg veel doelmatiger wordt, met een jaarlijkse kostenbesparing die kan oplopen tot 20 miljoen euro. De verwachting is dat deze kostenbesparing nog veel aanzienlijker kan worden als ook de zorg in het kader van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betrokken wordt bij ParkinsonNet, omdat een groot deel van de Parkinson-zorgkosten in de AWBZ vallen.

Resultaten In voor zorg-traject

Door het In voor zorg-traject hebben 7 AWBZ-instellingen in de regio Zuid-Gelderland in juli 2014 een convenant voor verbetering van de zorg voor parkinsonpatiënten in deze regio ondertekend. Aan de ene kant zorgt het project ervoor dat de parkinsonpatiënt in de AWBZ-zorg ontvangt volgens de kwaliteitsstandaarden van ParkinsonNet. Aan de andere kant helpt het project om onder de AWBZ-zorgaanbieders kennis te verspreiden over parkinson.

De betere samenwerking heeft gezorgd voor verschillende modellen en instrumenten om kennis te delen met andere organisatie. Tevens is er door de betere samenwerking een transparante financiering ontstaan, waarbij goedkopere zorg gerealiseerd wordt.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

11 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg