invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Pantein: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In de omgeving Oss en Uden werkt Pantein al een tijdlang met kleinschalige teams in de thuiszorg. De ervaringen zijn positief, medewerkers zijn enthousiast. Maar het uitbreiden van deze werkwijze is nogal lastig. Daarom helpt In voor zorg! nu bij het doorontwikkelen van de aanpak.

Methode

 • Gezamenlijke wens en visie naar kleinschalig werken binnen de thuiszorg van Pantein werd ontwikkeld
 • Uit onderzoek naar tevredenheid van klanten en medewerkers bleek dat er verbeterpotentieel was en dat kleinschalig werken daartoe een bijdrage kon leveren
 • 200 medewerkers komen naar aanleiding van eigen onderzoek met hun klanten tot verbetervoorstellen aangaande kleinschalig werken
 • 6 pilotteams werken kleinschalig en ontwikkelen zelfstandig werken: ze formuleren wat ze nodig
  hebben van ondersteunende diensten
 • In de werkplaats wordt samengewerkt (dialoog) tussen ondersteunende diensten en medewerkers uit de pilotteams om vraagstukken rondom kleinschalig werken op te lossen
 • Evaluatie: het effect van de verrichtte interventies op klant- en medewerkerstevredenheid

Resultaten

 • 200 medewerkers hebben zelf onderzoek gedaan naar hoe ze beter en anders kunnen werken voor hun klanten. Ze hebben voorstellen voor kleinschalig werken uitgewerkt
 • Er werken 6 teams in Veghel voor een beperkte groep klanten (kleinschalig). In totaal betreft het hier zo’n 300 klanten en 65 medewerkers
 • Klanten krijgen minder gezichten en kunnen directer ‘schakelen’ met de kleinschalige teams
 • 25 interne transitiebegeleiders zijn geselecteerd en opgeleid om in teams ‘een beweging op gang te brengen.’ Zo’n 60 teams worden door de interne transitiebegeleiders klaargestoomd in de eerste fase naar kleinschalig werken
 • Zorgcoördinatoren, planners en managers zijn minder nodig in de nieuwe organisatie. Een reorganisatie wordt hiertoe voorbereid
 • Rondom productiviteit, aantallen klanten en reiskosten, kunnen we nog onvoldoende eenduidige conclusies trekken
 • De ambities, visie, besturingsfilosofie en wijze van werken, zijn in de afgelopen tijd door de Raad van Bestuur omarmd. Ze staan op papier en zijn hier en daar geïmplementeerd
 • De visie op zorg is ontwikkeld en zo’n 10 medewerkers gebruiken deze in hun werk. Hiermee sturen ze meer op zelfredzaamheid en eigen regie van klanten
 • Medewerkers van ondersteunende diensten en zorgverleners werken samen om goede condities en randvoorwaarden voor kleinschalig werken te realiseren
 • Pantein is in staat om verder invulling te geven aan haar collectieve ambitie: ‘excellente zorg dichtbij’ door de ontwikkeling naar kleinschalige teams

Vervolg

 • 25 transitiebegeleiders begeleiden 60 teams naar focus op de klant en ‘in beweging komen’. Daarna vindt de indeling in kleine teams plaats, en wordt de rol- en taakverdeling en verdere verzelfstandiging in de praktijk gebracht
 • In de werkplaats (dialoogplatform) werken medewerkers van ondersteunende diensten met
  medewerkers uit het primaire proces samen verder aan het realiseren van goede randvoorwaarden voor het kleinschalig werken
 • De pilotteams werken verder aan hun rol- en taakverdeling en aan hun verzelfstandiging
 • De implementatie van ICT krijgt in de komende tijd bijzondere aandacht omdat het een cruciale
  randvoorwaarde is om kleinschalig te kunnen werken

Deze organisatie neemt ook deel aan het Experiment Regelarm: Pantein Regelarm

Organisatie

Zorggroep Pantein is actief in Noord-Oost Brabant en de kop van Noord-Limburg en biedt bijna alle vormen van zorg en ondersteuning: ziekenhuiszorg, verzorging en verpleging aan huis, huishoudelijke hulp, hotelzorg, kraamzorg, uiteenlopende vormen van wonen met zorg, hulpmiddelen, gezondheidsadvies en service. Bij Pantein werken 7.000 mensen.

Meer informatie  

Tags

Publicaties

5 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg