invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Opella: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Tijdens het In voor zorg-traject van Opella is een leeromgeving gecreëerd met een leerstructuur die de organisatieontwikkeling ondersteunen, waardoor Opella zich voortdurend aanpast (op veranderingen) in de externe omgeving. De leeromgeving en - en structuur ondersteunt medewerkers en management bij het uitbouwen en implementeren van zelf organiseren. Deze structuur bestaat uit het in combinaties inzetten van training, scholing, intervisie, coaching en videointeractiebegeleiding.

Met ondersteuning van deze 'cultuurinterventie' ontwikkelt Opella zich als een gerespecteerde zorgaanbieder, waar kwaliteit van zorg en financiële houdbaarheid, bijdragen aan de toekomstbestendigheid.

Doorlooptijd

Het traject liep van november 2009 tot en met november 2013.

Methode

In voor zorg-coach Sietse Lugtenburg maakte bij Opella gebruik van de drijfverenmethode. Deze methodiek geeft medewerkers inzicht in welke drijfveer of drijfveren bij hen actief zijn en welke niet. In een driedaagse opleidingsmodule werd met dit inzicht gewerkt. De inzet was om kernteams te maken waarin de drijfveren van mensen elkaar versterken. Een evenwichtige samenwerking in kernteams zal vervolgens het welbevinden van bewoners sterker maken. Effect van deze methode is ook dat mensen leren om op een transparante manier hun gedrag bespreekbaar te maken.

Resultaten

Medewerkers zijn zich bewust van hun houding en gedrag en maken nu jaarlijks een Persoonlijk Ontwikkel Plan en een Team Ontwikkelplan. Zij stemmen deze plannen af op organisatiedoelen en op wat klanten nodig hebben. Best practices worden gedeeld, waardoor er op individueel,- team- en organisatieniveau horizontale en verticale beïnvloeding ontstaat – uitmondend in de gewenste cultuurontwikkeling. Via deze cyclus wordt geleerd. Continu, waardoor leren 'leren' vanzelfsprekend(er) is geworden en bijdraagt aan de ontwikkeling van medewerkers, management en teams.

Vervolg

Het werken aan de cultuuromslag waar zelforganisatie onderdeel van uit maakt krijgt een vervolg; een kleine greep uit de plannen:

  • Volgens het 'leren van elkaar' principe gaan de overige extramurale teams na de training gevolgd te hebben zelf organiserend aan de slag (2013).
  • Effecten van zelforganisatie worden met ondersteunende diensten in kaart gebracht. Ook zij volgen de training met als 'extra' dynamiek (naast het zelf organiserend worden van het eigen team) het ondersteunen van zelforganiserende teams binnen het primair proces.
  • Intramurale teams volgen (2013-2015).
  • Herhalen 0-metingen (medewerkers, cliënten, vrijwilligers). Resultaten vertalen naar POP en TOP (continue)
  • Ontwikkelen dashboard (2013-2015)
  • Actualiseren HRM-beleid op basis zelforganisatie (2013-2015).
  • Ontwikkelen toolkit tbv teams (2013-2015)
  • Dialoogsessie Opella-breed - Hoe blijven we VEERkrachtig binnen de voortdurend veranderende wereld van de zorg?

Organisatie

Opella is zorgondernemer op de zuidelijke Veluwe, in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Opella biedt services op het gebied van zorg, welzijn en wonen.
Opella heeft 2.300 medewerkers en 4.000 klanten, van wie 3.200 extramuraal in de thuiszorg en 800 voornamelijk oudere intramurale klanten.

Deze organisatie neemt ook deel aan het Experiment Regelarm: Opella Regelarm

Meer informatie

Tags

Publicaties

31 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg